Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı

Ankara 25/02/2009


BARO BAŞKANLIĞI
_______________

DUYURU NO: 2009/23

Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi ve Vekillerin Görevlendirilmeleri ile Yapılacak Ödemelerin Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik” in 10.maddesinin 8.fıkrasının uygulanması sırasında ortaya çıkan farklı görüşlere açıklık getirmesi bakımından Adalet bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü nezdinde yapmış olduğumuz girişimlere alınan yanıtın bir örneği ekte gönderilmiştir.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.

 
 

Türkiye Barolar Birliği
Başkanı
Av.Özdemir ÖZOK

 

Duyuru ve ekini görmek için tıklayınız