Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı

Ankara 04/03/2009


BARO BAŞKANLIĞI
_______________

DUYURU NO: 2009/24

İlgi: 2008/68 nolu 25/08/2008 tarihli duyurumuz.

İlgi duyurumuz ekinde gönderilen “CMK Gereğince Görevlendirilen Mudafi ve Vekiller için Barolarca Yapılacak Cari Giderler ile Bu Hizmet için Çalıştırılacak Personele İlişkin Yönetmelik” in iptali için açılan davada Danıştay yürütmenin durdurulması kararı vermiştir. T.C Danıştay 8. Dairesinin Esas : 2008/8169 nolu kararı duyurumuz ekinde konulmuştur.

Bu dönemde belirsizliklerin ortadan kaldırılmasını teminen;

  1. Barolarımızca 3’er aylık ( Mart,Haziran,Eylül,Aralık) dönemlerinde ek (2) de yer alan rapor Türkiye Barolar Birliğine gönderilecektir.

  1. Barolarımıza gönderilecek ödenekler son iki yılda uygulandığı gibi hesaplanacak yani, Adli Yardım ödeneğinin yarısı olacaktır.

  1. CMK Büro Cari harcamaları ödeneği son derece kısıtlı olduğundan ek ödenek taleplerine olumlu yanıt verilememektedir. Bu nedenle ek 2’de gönderilen rapor içeriğinde yer alan gider türleri dışında yapılacak ödemeler kabul edilmeyecektir. “Diğer Giderler” bölümünde yer alan harcamaların niteliği açık olarak belirtilecek, rapor eksiksiz doldurularak belirtilen dönemlerin sonunda Türkiye Barolar Birliğine gönderilecektir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Saygılarımla.

 
 

Türkiye Barolar Birliği
Başkanı
Av.Özdemir ÖZOK

 

Ekler

CMK Büro Cari harcamalar raporu

T.C Danıştay 8. Dairesinin Esas : 2008/8169 nolu kararı