Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı

Ankara 19/03/2009


BARO BAŞKANLIĞI
_______________

DUYURU NO: 2009/35

CMK gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekiller için Barolarca Yapılacak Cari Giderler ve bu hizmet için çalıştırılacak Personel Giderlerini karşılamak amacıyla T.C Maliye Bakanlığınca 2009 yılı için 12.326.281,56,-TL’ lik ödenek gönderileceği belirtilmiş, 04.03.2009 tarih 2009/ 24 sayılı duyurumuzun 2. Maddesinde de belirtildiği gibi ödenek dağıtımında Baronuz için hesaplanan Adli Yardım ödeneğinin yarısı esas alınmıştır.

Ödenek gönderimleri 1 Nisan 2009, 1 Temmuz 2009, 1 Ekim 2009 ve 29 Aralık 2009 tarihinde yapılacak olup, yukarıda sayı ve tarihi belirtilen duyurumuz ekinde yer alan “ CMK Büro Cari Gider Harcamalar Raporu” nun düzenli gönderilmesini rica ederim.

Saygılarımla.

 
 

Türkiye Barolar Birliği
Başkanı
Av.Özdemir ÖZOK

 

Eki:
C.M.K. CARİ GİDER ÖDENEĞİ
2009 YILI DAĞITIM TABLOSU