Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı

Ankara 31/03/2009


BARO BAŞKANLIĞI
_______________

DUYURU NO: 2009/41

İLGİ: 2009/27 sayılı Duyurumuz.

Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince görevlendirilen müdafi ve vekillere yapılamayan ödemelere ilişkin ilgi duyurumuza ek olmak üzere;

Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı yetkilileri ile sürdürülen görüşmeler sonucunda, söz konusu ödemelere ilişkin ilk ödeneğin 22.600.000.00 TL olarak birkaç gün içinde 24.300.000,00 TL lik ikinci bölümünün de ilkinin tüketilmesinden sonra serbest bırakılacağı anlaşılmıştır.

Meslektaşlarımızın alacaklarının kısa sürede ödenebilmesi için CMK alacaklarının ilçelere göre dağılımının bilinmesi ve ödeneklerin doğrudan İlçe Cumhuriyet Savcılıklarına gönderilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenle 2009/27 sayılı duyuru ile daha önce Birliğimize bildirilen Baronuza kayıtlı meslektaşlarımızın CMK alacak miktarlarının ilçelere göre dağılımının tespit edilerek iki gün içerisinde Başkanlığımıza gönderilmesini önemle rica ederim.

Saygılarımla.

 

Türkiye Barolar Birliği
Başkanı
Av.Özdemir ÖZOK