Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı

Ankara 26/06/2009


BARO BAŞKANLIĞI
_______________

DUYURU NO: 2009/63

CMK ödemeleri ve uygulamaları konusunda meslektaşlarımızın ve Barolarımızın karşılaştıkları zorluklara ilişkin yakınmalar konusunda, TBB tarafından ilgili makamlar nezdinde yoğun çalışmalarımız sürmektedir. Barolarımız ve meslektaşlarımızdan intikal ettirilen tüm sorunlar Adalet Bakanlığının ilgili birimlerine iletilmiştir. Barolarımızdan son olarak Birliğimize iletilen CMK alacak dökümleri Bakanlık yetkililerine verilmiş ve ödeneklerin yetersizliği ve sıkıntılar özellikle vurgulanarak çözüm üretici çalışmalar yapılması hususunda Bakanlık ilgilileri ikna edilmiştir. Ödemeler konusunda Adalet Bakanlığı’ndan son alınan bilgiyi içeren yazı örneği eklidir.

Zorlukların ortadan kaldırılabilmesi ve meslektaşlarımız ve Barolarımız açısından daha kolay uygulanabilir bir sistemin oluşturulması, avukatlık asgari ücreti ile paralel bir ücret uygulamasının sağlanması, masraflar ve ulaşım hususlarında yasa ve yönetmeliklerde değişiklikler yapılmasına ilişkin görüşmeler sürdürülmektedir. Görüşmelerin devamı sürecinde Barolarımızın ve meslektaşlarımızın görüşü alındıktan sonra yazılı çalışma aşamasına geçilecektir.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.

 

Türkiye Barolar Birliği
Başkanı
Av.Özdemir ÖZOK

 

Ek: Adalet Bakanlığı'ndan gelen "Zorunlu müdafi ve vekil ücretleri" konulu yazı