Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı

Ankara 22/09/2010

BARO BAŞKANLIĞI
_______________
____

DUYURU NO: 2010/59

Ekte sunulan teknik şartnamenin içeriğinden de anlaşılacağı üzere Ulusal Baro Ağı Projesi’nin (UBAP) hayata geçirilebilmesi için Türkiye Barolar Birliği’nde kurulmakta olan alt yapı ile ilgili gerekli bağlantının, bu bağlamda VPN bağlantısının yapılması, bunun için de Barolarımızın teknik alt yapısının ekli teknik şartname çerçevesinde hazır hale getirilmesi ve ekte sunulan sanal ağ kurulum formunun doldurularak 27.09.2010 tarihine kadar Birliğimize ulaştırılması gerekmektedir.

Sanal ağ kurulum formunun Birliğimize ulaştığı tarih ile coğrafi koşullar dikkate alınmak suretiyle oluşturulacak çalışma programına göre Barolarımız bünyesinde yapılacak çalışmanın tarihi ayrıca bildirilecektir.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.

 

Avukat V. Ahsen COŞAR
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

Eki:

Teknik şartname - Sanal ağ kurulum formu

PDF formatında indirmek için tıklayınız

Word 2007 formatında indirmek için tıklayınız