Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı

Ankara 04/10/2010

BARO BAŞKANLIĞI
_______________
____

DUYURU NO: 2010/61

Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğünden alınan 28.09.2010 günlü ve B.03.0.KGM.0.00.00.02/2010-271.01-02/706/4819 sayılı yazı ilişikte gönderilmiştir.

Söz konusu yazı ekinde gönderilen “Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu Tasarısı”nın ön taslağı ve gerekçesine aşağıda yazılı web sayfasından ulaşabileceğiniz hususunu bilgilerinize sunar, Birliğimiz görüşlerine esas olmak üzere; Tasarı hakkındaki değerli görüş ve önerilerinizin 06 Ekim 2010 tarihine kadar bildirilmesini rica ederim.

Saygılarımla.

 

Avukat V. Ahsen COŞAR
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

Eki:

HSYK Tasarısı Ön Taslak