TBB Amblemi için bkz. Menüler -TBB - TBB Amblemi
 


C.M.K. KAPSAMINDA MÜDAFİ/VEKİL GÖREVLENDİRİLMESİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ NOTU:
I

C.M.K. KAPSAMINDA MÜDAFİ/VEKİL GÖREVLENDİRİLMESİNDE YASADAN VE UYGULAMADAN KAYNAKLANAN SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK ÇALIŞMALARIMIZ 18 Şubat 2006 TARİHLİ BARO BAŞKANLARI TOPLANTISINDA BELİRTİLEN GÖRÜŞLER IŞIĞINDA SÜRDÜRÜLMÜKTEDİR.

Bilindiği gibi Baro Başkanları Toplantısı sabahı Sayın Adalet Bakanımızın kahvaltı davetinde Sayın Kanunlar Genel Müdürü ile birlikte durum değerlendirilmiş ve Baro Başkanları Toplantısında belirlenecek görüşler doğrultusunda çalışılmasına karar verilmiştir.

Baro Başkanları Toplantısı sonuçları Adalet Bakanlığı'na aşağıdaki 21.02.2006 tarihli yazımızla bildirilmiştir.

Bu yazıdan sonra 1 Şubat 2006 tarihinde Sayın Adalet Bakanı makamında Birlik Başkanımız ve Saymanımız tarafından Ankara e Mersin Barosu başkanları ile birlikte ziyaret edilmiş, Sayın Kanunlar Genel Müdürü'nün de katıldığı toplantıda 150.000.000 YTL acil ödenek gereksinimimiz ve yasa değişikliği önerileri belirtilmiştir.

Sayın Adalet Bakanı gerekli girişimlerde bulunacağını belirtilmiş ve talimatı üzerine 3 Mart 2006 Cuma günü Genel Sekreterimiz ve Saymanımızın katıldığı ve diğer katılımcılarının da; Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mustafa KÖKÇAM, Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürü Niyazi GÜNEY, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr.Cumhur ŞAHİN, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr.İzzet ÖZGENÇ, Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Başmüfettişi Gürsel CEYLAN, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Nazım KARA, Yargıtay Ceza Genel Kurulu Tetkik Hakimi Gürsel YALVAÇ, Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi Konçuy GENÇKAYA, Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimi Necip TOPUZ, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Grup Başkanı Yüksel YAVUZ, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Grup Başkanı Ahmet ÖĞÜT, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Yüksel AKYOL, Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Baki KERİMOĞLU'nun olduğu toplantı Ankara Hakim Evinde yapılmıştır. Bu toplantıda; acil ödenek gereksinimimiz ve “zorunlu müdafilik” daraltılmadan yasadan ve uygulamadan kaynaklanan sorunların giderilmesi için önerilerimiz bir kez daha açıkça ve ısrarla anlatılmıştır. Kanunlar Genel Müdürlüğü bu konudaki çalışmaları sürdürmektedir. Taslak metin ortaya çıkınca barolarımızın değerlendirmesine sunulacaktır.

Ödenek aktarımı konusunun takibi kapsamında 6 Mart 2006 Pazartesi günü Sayın Maliye Müsteşarı ikinci kez Birlik Başkanımız ve Genel Sekreterimiz tarafından ziyaret edilerek 150.000.000 YTL ödenek aktarımı talebimiz sunulmuştur. Sayın Müsteşar bu miktarda bir ödenek aktarımının kolaylıkla gerçekleştirilemeyeceğini belirtmiştir.


Ek: Adalet Bakanlığı'na Sunulan Yazı

 

Ankara 21/02/2006

ADALET BAKANLIĞI

ANKARA

Konu:18.2.2006 tarihli Baro Başkanları Toplantısı.

Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamında müdafi/vekil görevlendirmelerinden kaynaklanan sorunları görüşmek üzere 18 Şubat 2006 Cumartesi günü Ankara'da toplanan 65 baro başkanı; Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6. maddesi ve “adil yargılanma hakkı” nın ayrılmaz parçası olan “savunma hakkı” anlayışındaki gelişim karşısında, özellikle ceza yargılamasında şüpheli ya da sanığın bütün durumlarda bir müdafinin yardımından yararlanma hakkını en temel kural haline getirdiğini, m addi durumu buna engel olanlar için devletin ücretsiz avukat sağlaması gerektiği görüşlerini tekrarlamışlardır.

Bu kapsamda temel hedefin, herhangi bir suç sınırlaması yapmadan müdafinin yardımından yararlanmayı zorunlu kılmak yani “zorunlu müdafilik” sistemini ceza yargılama sistemimize yerleştirmek olduğunu belirtmişlerdir:

1-) Müdafi ya da vekil olarak görevlendirilen avukatlara ücretlerinin ödenememesinden kaynaklanan ve acil çözüm gerektiren parasal sorunun çözümü için de Harçlar Kanunu uygulaması ve adli para cezalarının tahsili ile oluşan kaynaktan ya da Genel Bütçe'nin uygun faslından 2006 yılı ihtiyacını karşılamak üzere 150 Milyon YTL'nin aktarılması gerektiğini ısrarla talep etmişlerdir.

2-) Müdafi/vekile ödenen ücretlerin CMK Yürürlük Yasası'nın 13. maddesi kapsamında Türkiye Barolar Birliği tarafından geri alınmasındaki olanaksızlığa dikkat çeken baro başkanları bu ücretlerin yargılama giderleri içinde değerlendirilerek hüküm altına alınmasını ve hazine tarafından tahsili gereğini dile getirmişlerdir.

3-) Baro başkanları ayrıca CMK Gereğince Yapılacak Hukuki Yardımlar İçin Avukatlık Ücret Tarifesi'ndeki ücretlerin çok düşük olduğunu bunların en azından Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi düzeyine çıkarılmasını ve bu ücretlerden alınan KDV ve stopaj kesintisinin de kaldırılmasını istemişlerdir.

Bilgilerinize saygılarımla sunarım.

Türkiye Barolar Birliği
Başkanı
Av.Özdemir ÖZOK

 

13. Bilgi Notu (28.03.2007)

12. Bilgi Notu (19.03.2007)

11. Bilgi Notu (09.02.2007)

10. Bilgi Notu (11.01.2007)

9. Bilgi Notu (30.10.2006)

8. Bilgi Notu (18.09.2006)

7. Bilgi Notu (14.08.2006)

6. Bilgi Notu (11.08.2006)

5. Bilgi Notu (10.07.2006)

4. Bilgi Notu (28.04.2006)

3. Bilgi Notu (17.04.2006)

2. Bilgi Notu (21.03.2006)

1. Bilgi Notu (07.03.2006)

 

Anasayfa
Avukat Arama
Avukat Stajyeri Arama
Site İçinde Ara
Elektronik Posta
av.tr Web Posta av.tr e-posta hesabınız
Konuşma Metinleri
TBB Başkanı
ve Başkan Yardımcılarının Konuşmaları
Etkinlikler
Basında TBB Son Hafta
Son hafta içinde kayıt bulunamadı
Basın Arşivi
 
Televizyonda TBB
6 Kasım 2016 - Halk TV
Halk TV -
DEMOKRASİNİN TEK YOLU HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜDÜR. FEYZİOĞLU'NDAN KUTUPLAŞMA UYARISI
28 Mayıs 2016 - CNNTürk
CNNTürk - HAFTA SONU
Televizyonda TBB
 
Sosyal Güvenlik
Avukatların Sosyal Güvenlik Sorunları SGK sorularınız
Son Çıkan Yayınlar
 

 

Her Hakkı Saklıdır ©2017 Türkiye Barolar Birliği TBB İletişim Adresi TBB Bilgi İşlem Müdürlüğü