TBB Amblemi için bkz. Menüler -TBB - TBB Amblemi
 

C.M.K. KAPSAMINDA MÜDAFİ/VEKİL GÖREVLENDİRİLMESİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ NOTU:IV

C.M.K. KAPSAMINDA MÜDAFİ/VEKİL GÖREVLENDİRİLMESİNDE YASADAN VE UYGULAMADAN KAYNAKLANAN SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK ÇALIŞMALARIMIZ 1 Nisan 2006 TARİHLİ BARO BAŞKANLARI TOPLANTISINDA BELİRTİLEN GÖRÜŞLER IŞIĞINDA SÜRDÜRÜLMEKTEDİR.

17.04.2006

28.4.2006

İnternet sitemizin diğer bölümlerinde 17 Nisan 2006 tarihli III: Bilgi Notu'ndan sonra yapılan yazışmaları izleyebilirsiniz.

Son onbir gün içinde iki önemli gelişme gerçekleşmiştir:

1.       Sayın Cumhurbaşkanımız, dileğimizi kabul ederek 25.4.2006 Salı günü için randevu vermiş ve sorununun daha sakin ve geniş değerlendirmesinin yapılabilmesi için birlik başkanımız ve beş baro başkanının kabul edilebileceğini belirtmişlerdir. Bunun üzerine sayısal anlamda sorunu en yoğun olarak yaşayan en fazla üyesi olan beş baromuz, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa baroları olarak belirlenmiş ve sayın başkanlar davet edilmiştir.

Randevumuza gitmeden sorunu içeren dosyamız Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürlüğüne sunulmuştur.

25.4.2006 günlü ziyaretimde Sayın Cumhurbaşkanımız büyük duyarlıkla sorunumuzu dinleyerek ilgileneceklerini belirtmişlerdir.

2. Diğer önemli gelişme yaşanan parasal sıkıntının geçici de olsa giderilmesini sağlayacak şekilde gerçekleşmiştir. Maliye Bakanlığı Müsteşarı Sayın Hasan Basri Aktan 24.4.2006 Pazartesi günü telefonla arayarak C.M.K: kapsamında müdafi/vekil görevlendirmelerinde kullanılmak üzere 20.000.000 YTL ek ödeneğin avans olarak gönderileceğini bildirmiş ve 25.4.2006 tarihinde söz konusu miktar birliğimizin banka hesabına girmiştir.

Bu aşamada tüm baro başkanlıklarına gönderdiğimiz 27.4.2006 tarih 6277 sayılı yazımız ile 31.3.2006 tarihine kadar olan durumu gösterir C.M.K. raporlarının en geç 1.5.2006 tarihine kadar gönderilmesi istenmiştir.

Raporlar üzerinden değerlendirmeler yapılarak ödenek dağıtılacaktır. Sorunun güncel ve parasal boyutunun çözümü için gösterdikleri ilgi ve destek nedeni ile Sayın Adalet Bakanımıza, Sayın Maliye Bakanımıza, Adalet Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı'nın sayın müsteşarlarına teşekkürlerimizi sunuyor aynı desteklerinin sorunun kalıcı çözümü için de süreceğine olan inancımızı tekrarlıyoruz.

Gelinen bu noktada, 1 Nisan 2006 Baro Başkanları Toplantısında alınan 9.5.2006 tarihinden başlayarak C.M.K kapsamında müdafi/vekil görevlendirmesi yapılmaması kararının yeniden değerlendirilebileceği ortaya çıkmaktadır. Uygulamada birlik sağlamak üzere barolarımızın bu konudaki görüşlerini 5.5.2006 akşamına kadar Türkiye Barolar Birliğine bildirmeleri gerekmektedir.

 

Türkiye Barolar Birliği
Başkanı
Avukat Özdemir ÖZOK

 

13. Bilgi Notu (28.03.2007)

12. Bilgi Notu (19.03.2007)

11. Bilgi Notu (09.02.2007)

10. Bilgi Notu (11.01.2007)

9. Bilgi Notu (30.10.2006)

8. Bilgi Notu (18.09.2006)

7. Bilgi Notu (14.08.2006)

6. Bilgi Notu (11.08.2006)

5. Bilgi Notu (10.07.2006)

4. Bilgi Notu (28.04.2006)

3. Bilgi Notu (17.04.2006)

2. Bilgi Notu (21.03.2006)

1. Bilgi Notu (07.03.2006)

 

Anasayfa
Avukat Arama
Avukat Stajyeri Arama
Site İçinde Ara
Elektronik Posta
av.tr Web Posta av.tr e-posta hesabınız
Konuşma Metinleri
TBB Başkanı
ve Başkan Yardımcılarının Konuşmaları
Etkinlikler
Basında TBB Son Hafta
Son hafta içinde kayıt bulunamadı
Basın Arşivi
 
Televizyonda TBB
6 Kasım 2016 - Halk TV
Halk TV -
DEMOKRASİNİN TEK YOLU HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜDÜR. FEYZİOĞLU'NDAN KUTUPLAŞMA UYARISI
28 Mayıs 2016 - CNNTürk
CNNTürk - HAFTA SONU
Televizyonda TBB
 
Sosyal Güvenlik
Avukatların Sosyal Güvenlik Sorunları SGK sorularınız
Son Çıkan Yayınlar
 

 

Her Hakkı Saklıdır ©2017 Türkiye Barolar Birliği TBB İletişim Adresi TBB Bilgi İşlem Müdürlüğü