TBB Amblemi için bkz. Menüler -TBB - TBB Amblemi
 

C.M.K. KAPSAMINDA MÜDAFİ/VEKİL GÖREVLENDİRİLMESİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ NOTU:  V

C.M.K. KAPSAMINDA MÜDAFİ/VEKİL GÖREVLENDİRİLMESİNDE YASADAN VE UYGULAMADAN KAYNAKLANAN SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK ÇALIŞMALARIMIZ 1 Nisan 2006 TARİHLİ BARO BAŞKANLARI TOPLANTISINDA BELİRTİLEN GÖRÜŞLER IŞIĞINDA SÜRDÜRÜLMEKTEDİR.    

10.7.2006

                                                                                                                                                             
            İnternet sitemizin  diğer bölümlerinde  28 Nisan 2006 tarihli IV: Bilgi Notu’dan sonra yapılan yazışmaları izleyebilirsiniz.
            Bu dönemdeki çalışmalar  genel olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu’nun “Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” görüşmelerine katılım ve parasal sıkıntının giderilmesine yönelik girişimler şeklide sürdürülmüş ve son olarak da bu konudaki İç Yönetmeliğimizde değişiklik yapılmıştır.
Bu kapsamda;
1. Sayın Başbakanımızdan tüm baro başkanlarımız ile birlikte talep ettiğimiz randevu için henüz herhangi bir yanıt alamadık.
2.  Önceki bilgilendirmelerimizde belirttiğimiz gibi “Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”nın hazırlık çalışmaları sırasında yazılı ve sözlü olarak görüş ve eleştirilerimiz  Adalet Bakanlığı’na bildirildi ve toplantılara katıldık. Çalışmaların tamamlanıp Tasarı’nın TBMM’ne sunulması üzerine görüşlerimizi Adalet Komisyonu başkan ve üyelerine yazılı olarak sunduk,  Komisyon toplantılarına Genel Sekreterimizin katılımı ile de görüşlerimizi açıkladık.
       Bu çalışmalar sonunda Tasarı’nın müdafi/vekil görevlendirilmesine ilişkin maddelerinde yapılan düzenlemeler ile;
            a) İsteğe bağlı görevlendirmelerde şüpheli ya da sanığın maddi durumunun uygun bulunmadığı beyanının aranması koşulu getirilmiş,
            b) CMK nın  150/3. maddesindeki  istem aranmaksızın müdafi görevlendirilmesini gerektiren suçlar,  alt sınırı beş yıl hapis cezasını gerektiren suçlar olarak değiştirilmiş,
            c) CMK Yürürlük Yasası’nın 13. maddesinde yapılan değişiklikler ile de;
                        - Müdafi/vekil ücreti yargılama giderleri arasına alınmış,
                        - Bu madde kapsamında yapılacak görevlendirmeler ile Türkiye Barolar Birliği’ne aktarılan ödeneğin dağıtım ve denetimi usullerini belirlemek üzere Türkiye Barolar Birliği’nin görüşü alınarak Adalet Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı tarafından yönetmelik hazırlanması ve denetimin Sayıştay tarafından yapılması düzenlenmiştir.
            d)  Avukatlık Yasası’nın 180. maddesinde yapılan düzenleme ile Türkiye Barolar Birliği’ne  adli yardım ödeneğinden CMK kapsamında müdafi/vekil görevlendirmeleri için yapılan ödemeleri karşılamak üzere aktarma yapabilme yetkisi verilmiştir. Ayrıca  adli yardım ödeneği ile ilgili olarak da yukarıda belirtilen şekilde yönetmelik hazırlanması ve  Sayıştay denetimi düzenlenmiştir.
            Bu düzenlemelerden;
- İstem aranmaksızın müdafi görevlendirilmesini gerektiren suçların;  “alt sınırı beş yıl hapis cezasını gerektiren suçlar” olarak  sınırlanmasına,
-  Türkiye Barolar Birliği ve baroların kendi iç denetimi dışında Adalet Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı’nın hazırlayacağı bir yönetmelikle Sayıştay tarafından denetim yapılmasına ilişkin
olanlarına muhalefetimiz sözlü ve yazılı olarak belirtilmiştir.
Söz konusu Tasarı, TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edilmiş olup Ekim ayında başlayacak yeni yasama yılında Genel Kurul gündemine alınarak yasalaşması beklenilmektedir. Karşı görüş belirttiğimiz düzenlemelerin Genel Kurul’da yapılacak görüşmeler sırasında değiştirilmesine ilişkin girişimlerimiz sürdürülmektedir.
3. Sorunun parasal boyutunun çözümü için girişimlerimiz sürdürülmektedir. Bu kapsamda; Adalet Komisyonu toplantıları sırasında Sayın Adalet Bakanımıza durum tekrar iletilmiş ve kendilerinin  görevlendirilen meslektaşlarımıza ödenmesi gereken tam miktarın bildirilmesini istemesi üzerine tüm barolarımızdan 1.6.2006 tarihi itibari ile borç miktarı öğrenilmiş ve Adalet Bakanlığı ve Maliye Bakanlığına iletilmiştir.
4. Müdafi/vekil olarak görevlendirilen ancak ücretlerini alamayan arkadaşlarımızın alacaklarının ulaştığı boyut karşısında, Anayasa ve Avukatlık Yasası’na aykırı uygulamanın süremeyeceğini vurgulamak üzere, Yönetim Kurulumuzun 8-9 Temmuz 2006 tarihli toplantısında; 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve 5320 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanuna İlişkin İç Yönetmeliğimizin 7. maddesinde  değişiklikler yapılmıştır.
                        Bu değişikliklerle;

  1. Müdafi/vekil görevlendirmelerinin bu konuda baro başkanlığından yazılı olarak görev talep eden avukatlar arasından yapılacağı, bu talepte bulunmayan avukatların müdafi/vekil olarak görevlendirilemeyeceği belirtilmiştir.
  2.  Müdafi/vekil ücretinin ödenmesi için baroya aktarılan ödeneğin tükenmesi durumunda bu konudaki ücret eksiği giderilene kadar görevlendirme yapılamayacağı belirtilmiştir.
  3. Müdafi/vekil olarak görevlendirilen avukatın yetki belgesi düzenleyerek bir başka avukatı yetkilendirmesine olanak tanınmıştır.

                        Bilgilerinize sunulur.

 

13. Bilgi Notu (28.03.2007)

12. Bilgi Notu (19.03.2007)

11. Bilgi Notu (09.02.2007)

10. Bilgi Notu (11.01.2007)

9. Bilgi Notu (30.10.2006)

8. Bilgi Notu (18.09.2006)

7. Bilgi Notu (14.08.2006)

6. Bilgi Notu (11.08.2006)

5. Bilgi Notu (10.07.2006)

4. Bilgi Notu (28.04.2006)

3. Bilgi Notu (17.04.2006)

2. Bilgi Notu (21.03.2006)

1. Bilgi Notu (07.03.2006)

 

Anasayfa
Avukat Arama
Avukat Stajyeri Arama
Site İçinde Ara
Elektronik Posta
av.tr Web Posta av.tr e-posta hesabınız
Konuşma Metinleri
TBB Başkanı
ve Başkan Yardımcılarının Konuşmaları
Etkinlikler
Basında TBB Son Hafta
Son hafta içinde kayıt bulunamadı
Basın Arşivi
 
Televizyonda TBB
6 Kasım 2016 - Halk TV
Halk TV -
DEMOKRASİNİN TEK YOLU HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜDÜR. FEYZİOĞLU'NDAN KUTUPLAŞMA UYARISI
28 Mayıs 2016 - CNNTürk
CNNTürk - HAFTA SONU
Televizyonda TBB
 
Sosyal Güvenlik
Avukatların Sosyal Güvenlik Sorunları SGK sorularınız
Son Çıkan Yayınlar
 

 

Her Hakkı Saklıdır ©2017 Türkiye Barolar Birliği TBB İletişim Adresi TBB Bilgi İşlem Müdürlüğü