TBB Amblemi için bkz. Menüler -TBB - TBB Amblemi
 

C.M.K. KAPSAMINDA MÜDAFİ/VEKİL GÖREVLENDİRİLMESİNDE KARŞILAŞILAN SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ NOTU:  VI

C.M.K. KAPSAMINDA MÜDAFİ/VEKİL GÖREVLENDİRİLMESİNDE YASADAN VE UYGULAMADAN KAYNAKLANAN SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNE YÖNELİK ÇALIŞMALARIMIZ 1 Nisan 2006 VE 22 TEMMUZ 2006 TARİHLİ BARO BAŞKANLARI TOPLANTISINDA BELİRTİLEN GÖRÜŞLER IŞIĞINDA SÜRDÜRÜLMEKTEDİR.                                                                                                                          

11.8.2006

            22 Temmuz 2006 tarihinde Ankara'da toplanan 12. Baro Başkanları C.M.K. kapsamında  müdafi/vekil olarak görevlendirilip büyük özveri ile hizmet veren arkadaşlarımızın içinde bulundukları koşulların angaryaya dönüşmesi karşısında, 1.8.2006 tarihinden başlayarak, sorun tüm boyutları ile çözülene kadar  bu kapsamdaki tüm görevlendirmelerinin  durdurulması kararı uygulamaya konulmuştur.

            Sayın Başbakandan talep ettiğimiz randevunun kabul edildiği  Başbakanlık Özel Kalem Müdürü tarafından  3 Ağustos 2006 tarihinde bildirilmiş ve görüşmenin İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'ndaki Başbakanlık Çalışma Ofisinde 10 Ağustos 2006 saat 17.00 de gerçekleşeceği belirtilmiştir.

            Ardından, 10.000.000 YTL ödenek  4 Ağustos 2006 tarihinde Birliğimize gönderilmiş ve barolarımıza dağıtılmıştır.

            10 Ağustos 2006 günü Sayın Başbakanımız; Birlik Başkanımız başkanlığında, Genel Sekreterimiz, Saymanımız, Yönetim Kurulu üyemiz Av. Cengiz Tuğral ve 45 baro başkanından oluşan heyetimizi, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Ali Şahin, Adalet Bakanı Sayın Cemil Çiçek, Maliye Bakanı Sayın Kemal Unakıtan ile birlikte kabul etmiştir.

            Kabul sırasında Birlik Başkanımız; 1.C.M.K. kapsamında müdafi/vekil görevlendirmelerinde yaşanan sorunlar ve çözümlerine ilişkin raporumuzu, 2. Genel olarak yargı sorunları ve çözümlerine ilişkin raporumuzu, 3. Meslektaşlarımızın; (avukat kimliğinin tanınmaması, baro başkanlarının protokoldeki yerine ilişkin yasa hükmünün uygulanmaması gibi)   yasa değişikliği gerekmeden Sayın Başbakan'ın emri ile çözülebilecek sorunlar ve çözüm önerilirimizi içeren üç ayrı raporu sunmuş ve görüşlerimizi belirtmiştir.

            Sayın Başbakan ve Bakanlar anlatılanları ilgi ile dinlemişler ve sorunların çözümü için olumlu görüşler bildirmişlerdir. Sayın Adalet Bakanımız  14 Ağustos 2006 Pazartesi günü saat 13.00 de Adalet Bakanlığı'nda bir toplantı yapılmasını istemiştir.

            Yaklaşık elli dakika süren görüşmenin ardından baro başkanlarımız, Sayın Başbakan ve Bakanlar tarafından belirtilen olumlu görüşleri dikkate alarak, Ceza Muhakemesi Kanunu kapsamındaki tüm müdafi/vekil görevlendirmelerinin   durdurulması kararının uygulanmasının ertelenmesine karar vermişlerdir. Bu karar Birlik Başkanımız tarafından basına açıklanmıştır.

            Bilgilerinize sunulur.

 

13. Bilgi Notu (28.03.2007)

12. Bilgi Notu (19.03.2007)

11. Bilgi Notu (09.02.2007)

10. Bilgi Notu (11.01.2007)

9. Bilgi Notu (30.10.2006)

8. Bilgi Notu (18.09.2006)

7. Bilgi Notu (14.08.2006)

6. Bilgi Notu (11.08.2006)

5. Bilgi Notu (10.07.2006)

4. Bilgi Notu (28.04.2006)

3. Bilgi Notu (17.04.2006)

2. Bilgi Notu (21.03.2006)

1. Bilgi Notu (07.03.2006)

 

Anasayfa
Avukat Arama
Avukat Stajyeri Arama
Site İçinde Ara
Elektronik Posta
av.tr Web Posta av.tr e-posta hesabınız
Konuşma Metinleri
TBB Başkanı
ve Başkan Yardımcılarının Konuşmaları
Etkinlikler
Basında TBB Son Hafta
Son hafta içinde kayıt bulunamadı
Basın Arşivi
 
Televizyonda TBB
6 Kasım 2016 - Halk TV
Halk TV -
DEMOKRASİNİN TEK YOLU HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜDÜR. FEYZİOĞLU'NDAN KUTUPLAŞMA UYARISI
28 Mayıs 2016 - CNNTürk
CNNTürk - HAFTA SONU
Televizyonda TBB
 
Sosyal Güvenlik
Avukatların Sosyal Güvenlik Sorunları SGK sorularınız
Son Çıkan Yayınlar
 

 

Her Hakkı Saklıdır ©2017 Türkiye Barolar Birliği TBB İletişim Adresi TBB Bilgi İşlem Müdürlüğü