TBB Amblemi için bkz. Menüler -TBB - TBB Amblemi
 

Yabancı Hukuk Bürolarıyla İlgili Çalışmalar

Baro kayıtları olmadan ve genelde "danışmanlık şirketi" başlığı kullanılarak faaliyet sürdüren "yabancı hukuk/danışmanlık" ortaklıklarının saptanamaması ve haklarında Avukatlık Yasası hükümlerinin uygulanamaması karşısında 04.10.2006 tarihinde Hazine Müsteşarlığı'ndan çalışmalarımıza esas olmak üzere ülkemizde faaliyete bulunan yabancı danışmanlık şirketlerinin isim ve adreslerini gösterir bir listenin başkanlığımıza gönderilmesi istenmiştir.

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından Birliğimize gönderilen "yabancı sermayeli hukuk/danışmanlık ortaklıkları" listesinin tamamına (219) yazı yazılarak;

 • Faaliyetlerinin Avukatlık Yasası 44/B maddesi kapsamında tanımlanması,
 • Adreslerinin bulunduğu yer baro başkanlığına durumlarını bildirir bir başvuruda bulunup bulunmadıkları,
 • Hakim sermayenin ait olduğu ülkedeki mesleki kayıt bilgileri ile,
 • Ortaklıkları bünyesinde çalışan avukatların kayıtlı oldukları baro

bilgilerinin Başkanlığımıza bildirilmesi istenmiştir. Alınan yanıtlar değerlendirilerek ilgili barolardan, belirlenen firmaların/avukatların durumunun Avukatlık Yasası'nın 35 ve 44/B ve 48. maddeleri kapsamında incelenerek gereğinin yapılması istenmiştir. Firmalardan ve barolardan alınan yanıtlar kapsamında konu takip edilmiştir. Bu süreçte 2.5.2007 tarih ve 12943 sayılı yazımız ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na başvurularak, yabancı sermayeli müşavirlik şirketlerinin hukuk müşavirliği yapmalarının Avukatlık Yasası'na aykırılığı belirtilerek şirket ana sözleşmelerindeki bu aykırılıkların giderilmesi gerektiği bildirilmiştir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü 6.6.2007 tarih 3897 sayılı cevabi yazısı ile konuyu görüşmek üzere 12.6.2007 tarihinde düzenleyecekleri toplantıya Birliğimizi davet etmiştir. Söz konusu toplantı belirtilen tarihte, Birliğimizi temsilen Genel Sekreterimizin ve Sanayi Bakanlığından da İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Sayın Cezmi Gül, Daire Başkanı Adnan Yankın ve diğer bürokratların katılımı ile yapılmıştır.

Toplantıda,  "danışmanlık" türünden  tescil talep eden yabancı sermayeli şirketlerin  ana sözleşmelerinde şirket faaliyet alanına ilişkin maddede   "hukuk müşavirliği hariç"  ibaresi bulunmasının ve ayrıca bu tür başvuruda bulunanlara Avukatlık Yasası'nın 44/B-1 maddesi kapsamında "avukatlık ortaklığı" kurmaları gerektiğinin hatırlatılmasının Ticaret Sicili Müdürlüklerinden istenilmesinin uygun olacağında mutabık kalınmış ve bu talebimizi içeren yazımız 2.7.2007 tarih ve 14074 sayılı olarak Bakanlığa gönderilmiştir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü de bu yazımız üzerine 26.7.2007 tarih 4760 sayılı  yazısı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden, ticaret sicili memurluklarının belirttiğimiz doğrultuda bilgilendirilmesini istemiştir. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 2.8.2007 tarih 31940 sayılı yazısı ile  tüm sicil memurluklarından yazımızın gereğini istemiştir. Bu süreç sonunda İstanbul'da  toplam beş adet yabancı avukatlık ortaklığının Avukatlık Yasası'na uygun kuruluşu ve baro kayıtları sağlanmıştır.

Bu konudaki  çalışmalarımız sürmektedir.6.1.2009

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin yazılarını görmek için tıklayınız.

 


 

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı

Sayı:14074       Ankara   02.07.2007

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
İç Ticaret Genel Müdürlüğü’ne
ANKARA

 

            İlgi: 2.5.2007 tarih 12943 sayılı yazımız
                    6.6.2007 tarih 3897 sayılı yazınız.

            Genel Müdürlüğünüz sayın yetkilileri ile 12.6.2007 tarihinde yapılan toplantıda   tarafımızdan önerilmesinde mutabık kalındığı şekilde,  “danışmanlık” türünden  tescil talep eden yabancı sermayeli şirketlerin  ana sözleşmelerinde şirket faaliyet alanına ilişkin maddede   “hukuk müşavirliği hariç”  ibaresi bulunmasını öneriyoruz. Ayrıca bu tür başvuruda bulunanlara Avukatlık Yasası’nın 44/B-1 maddesi kapsamında “avukatlık ortaklığı” kurmaları gerektiğinin   hatırlatılması da  uygun olacaktır.

            Gösterdiğiniz işbirliği anlayışı için tekrar teşekkür ederiz.

            Saygılarımızla.

 

Türkiye Barolar Birliği
Başkanı
Avukat Özdemir ÖZOK


 

Yabancı avukatlık ortaklıklarının Türkiye'deki faaliyetleri ile ilgili
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan yazı

 

 


 

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı

Sayı:12943         Ankara   02.05.2007

 

SANAYİ ve TİCARET BAKANLIĞI
ANKARA

 

            Birer örneği ekli gazete haberlerinde belirtilen yabancı sermayeli müşavirlik şirketlerinin hukuk müşavirliği de yaptıkları yolunda yakınmalar alınmaktadır.

            Bu durum Avukatlık Yasası’nın 35.maddesine aykırıdır.

            Bu nedenle, şirket ana sözleşmelerindeki Avukatlık Yasası’na aykırılıkların dikkate alınması gerekmektedir.

            Konuyu değerlendirmelerinize sunar, yapılacak çalışmalarda işbirliğine hazır olduğumuzu bildiririz.

            Saygılarımla

 

Türkiye Barolar Birliği
Başkanı
Avukat Özdemir ÖZOK

Eki:3 sahife


 

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı

Sayı: 6504 Ankara 02/05/2006

          
AYNI YAZI İZMİR VE İSTANBUL BAROLARINA GÖNDERİLDİ.

 

            Konu: Yabancı avukatlık ortaklıklarının Türkiye'deki faaliyetleri.

Yabancı avukatlık ortaklıklarının Türkiye'deki faaliyetleri Avukatlık  Yasası'nın  44/B  maddesi koşullarına uygun olmalıdır.

Bilindiği gibi bu koşullar;

 • "Avukatlık Yasası ve avukatlık ortaklığı düzenlemesine uygun kurulmak,
 • Sadece yabancı ve milletlerarası hukuk konularında danışmanlık hizmeti vermek,
 • Yabancı avukatlık ortaklığının kurulduğu ülke ile Türkiye arasında "karşılıklılık"bulunması,
 • Faaliyette bulunulacak yer barosunun avukatlık ortaklığı siciline kaydolmak" tır.

            Ancak uygulamada bu koşullara uyulmadan,  mevzuata aykırı çeşitli yöntemler ve bir kısım meslektaşımızın da katkıları ile  fiili durum yaratılarak yabancı avukatlık ortaklıkları  çalışmalarını sürdürmektedir.

                        Bu konudaki çalışmalarımızda yararlanmak üzere; belirtilen durumdaki yabancı avukatlık ortaklıklarının ve bunlara destek olan meslektaşlarımızın isim ve adresleri ile bunlar hakkında baronuzca yapılan işlemin acilen bildirilmesini rica ederim.

                        Saygılarımla

 

Türkiye Barolar Birliği
Başkanı
Avukat Özdemir ÖZOK

 


 

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı

Sayı: 9322 Ankara 04/10/2006

          
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
ANKARA

 

            Konu:Yabancı hukuk/danışmanlık ortaklıkları.

            Yabancı avukatlık ortaklıklarının Türkiye’deki faaliyetleri Avukatlık Yasası’nın 44/B maddesinde düzenlenmiş ve koşulları belirtilmiştir.

            Ancak uygulamada bu koşullara uyulmadan, mevzuata aykırı çeşitli yöntemlerle fiili durum yaratan yabancı avukatlık ortaklıkları çalışmalarını sürdürmektedir.

            Barolarımızla herhangi bir ilişkileri olmadan ve genelde “danışmanlık şirketi” başlığı kullanılarak faaliyet sürdürüldüğü için bu ortaklıklar saptanamamakta ve haklarında  Avukatlık Yasası hükümleri uygulanamamaktadır.

Bu nedenle, çalışmalarımıza  esas olmak üzere ülkemizde faaliyete bulunan yabancı danışmanlık şirketlerinin isim ve adreslerini gösterir bir listenin başkanlığımıza gönderilmesine emirlerinizi saygılarımla dilerim.

 

Türkiye Barolar Birliği
Başkanı
Avukat Özdemir ÖZOK

 


Yabancı hukuk danışmanlık ortaklıkları - Hazine Müsteşarlığı


 

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı

Sayı: 9642 Ankara 27/10/2006

          
LUDUS ÖZEL EĞİTİM HİZ.DAN.BİLİŞİM BİLGİSAYAR TUR. TİC.LTD.ŞTİ.
ÇANAKKALE

 (Aynı yazı ekli listeye gönderildi)

 

            Konu:Şirket faaliyetinizin Avukatlık Yasası'nın 44/B maddesi kapsamında değerlendirilmesi.

            4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Yasası ve ilgili Yönetmelik çerçevesinde “İş ve Yönetim Danışmanlığı” alanında yabancı hakim sermaye ile faaliyette olduğunuz saptanmıştır.

Bilindiği gibi Avukatlık Yasası’nın 44/B maddesinin ilgili bölümü; "Yabancı sermayeyi teşvik mevzuatı çerçevesinde Türkiye'de faaliyet göstermek isteyen yabancı avukatlık ortaklıkları, bu Kanuna ve avukatlık ortaklığı düzenlemesine uygun olarak kurulmak koşuluyla, yalnızca yabancı hukuklar ve milletlerarası hukuk konularında danışmanlık hizmeti verebilirler. Bu sınırlama yabancı avukatlık ortaklığında çalışan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ya da yabancı avukatları da kapsar.” hükmünü içermektedir.

            Faaliyetinizin bu maddeye uygun olarak yürütülüp yürütülmediği adresinizin bulunduğu yer barosunda kaydınız görülmediği için bilinememektedir.

            Bu nedenle;

 • Faaliyetinizin Avukatlık Yasası 44/B maddesi kapsamında tanımlanmasını,
 • Adresinizin bulunduğu yer baro başkanlığına durumunuzu bildirir bir başvuruda bulunup bulunmadığınızı,
 • Hakim sermayenizin ait olduğu ülkedeki mesleki kayıt bilgilerinizin,
 •  Ortaklığınız bünyesinde çalışan avukatları kayıtlı oldukları baro bilgileri ile birlikte Başkanlığımıza bildirmeniz gerekli görülmüştür.

                        Gereğini saygılarımla dilerim.

 

Türkiye Barolar Birliği
Başkanı
Avukat Özdemir ÖZOK

 


İlgili Firmaların listesi

Sayfa 1
Sayfa 1

Sayfa 2
Sayfa 2

Sayfa 3
Sayfa 3

Sayfa 4
Sayfa 4

 

 

Anasayfa
Avukat Arama
Avukat Stajyeri Arama
Site İçinde Ara
Elektronik Posta
av.tr Web Posta av.tr e-posta hesabınız
Konuşma Metinleri
TBB Başkanı
ve Başkan Yardımcılarının Konuşmaları
Etkinlikler
Basında TBB Son Hafta
Son hafta içinde kayıt bulunamadı
Basın Arşivi
 
Televizyonda TBB
6 Kasım 2016 - Halk TV
Halk TV -
DEMOKRASİNİN TEK YOLU HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜDÜR. FEYZİOĞLU'NDAN KUTUPLAŞMA UYARISI
28 Mayıs 2016 - CNNTürk
CNNTürk - HAFTA SONU
Televizyonda TBB
 
Sosyal Güvenlik
Avukatların Sosyal Güvenlik Sorunları SGK sorularınız
Son Çıkan Yayınlar
 

 

Her Hakkı Saklıdır ©2018 Türkiye Barolar Birliği TBB İletişim Adresi TBB Bilgi İşlem Müdürlüğü