TBB Amblemi için bkz. Menüler -TBB - TBB Amblemi
 

CMK UYGULAMA SORUNLARI

Adıyaman Barosu Yazışması

Adıyaman Barosu'nun Yazısı

 

 

 

 

Cevap

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı

BARO BAŞKANLIĞI
ADIYAMAN

 

Konu: 16.8.2005 tarih 1259 sayılı yazınız.

Yazınız ekinde gönderilen, Besni Asliye Ceza Mahkemesinin 2005/338 esas sayılı duruşma tutanak örneği, Av. Figen Kalaağası imzalı “CMUK Avukatlık Hizmet ve Talep Formu” ve serbest meslek makbuzu incelenmiştir.

Belirttiğiniz durum, T.B.B.Yönetim Kurulu olarak göreve seçildiğimiz 21-22 Mayıs 2005 Antalya Genel Kurul Toplantısından bu yana gündemimizin en öncelikli konularından birisi olarak “ C.M.K. gereğince baro tarafından görevlendirilen müdafinin ücret sorunu ”nu ele almamızdaki gerekliliği bir kez daha ortaya çıkarmıştır.

1. C.M.U.K. da bu konuda yapılan değişikliğin yürürlüğe girmesinden başlayarak ortaya çıkan sorun giderek önemli boyuta ulaşmıştır. Maddi olanaklarının yetersizliği nedeni ile müdafii seçebilecek durumda olmadığını beyan edenler hakkında, aslında, “ adli yardım ” kapsamında araştırma yapılarak gerçekten böyle bir durum var ise görevlendirme yapılması gerekir. Ancak C.M.K. buna olanak vermediği için hiçbir araştırma yapılmadan sadece beyan ile yetinilmekte ve barolarımızdan talepte bulunulmaktadır. Bu nedenle yazınızda belirtilen olayda mahkeme de bu beyanla yetinip aynı yolu izlemiştir.

2. Baro'dan yazılı talepte bulunmadan görevlendirme yapılması ise yerinde değildir. C.M.K.nın “ Müdafiin görevlendirilmesinde usul ” kenar başlıklı 156. maddesinde, müdafiin kovuşturma evresinde, mahkemenin istemi üzerine, Baro tarafından görevlendirileceği belirtilmektedir. Bu nedenle mahkemenin doğrudan nöbetçi avukatı duruşmaya çağırması yerinde değildir.

5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve 5320 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanuna İlişkin Yönetmeliğin 11. maddesi gereğince müdafii veya vekile ödeme yapılabilmesi için avukatın “ baro görevlendirme yazısı ” ile birlikte gerekli belgeleri ekleyerek barosuna ödeme başvurusunda bulunması gerekir. (Benzer bir olay Tekirdağ Barosu'nda Çorlu Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararı ile ilgili olarak gerçekleşmiştir. Bu konudaki Tekirdağ Barosu yazısı ve yanıtımızı web sayfamızda görebilirsiniz.) Mahkemelerin doğrudan nöbetçi avukatı görevlendirmeleri baroların takdir ve yetkisini kısıtlamakta, fiili durum yaratılmaktadır. Mahkemelerin yazılı talepte bulunmalarını sağlayacak uygulamalar geliştirmemiz gerekmektedir.

Belirtilen bu nedenlerle, Besni Asliye Ceza Mahkemesinin yetmişdört ayrı esas sayılı dosyasında 1.6.2005 tarihli duruşmalarına katılması nedeni ile Av. Figen Kalaağası'na 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve 5320 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanuna İlişkin Yönetmelik gereğince ücret ödemesi yapılması yerinde değildir.

Türkiye Barolar Birliği olarak, C.M.K. kapsamında baro tarafından yapılacak görevlendirmelerde müdafiin görevinin hazırlık soruşturması ile sınırlı olması, kovuşturma aşamasında ise ancak maddi durumu avukat teminine olanak vermeyecek koşulda olanlara “adli yardım” kapsamında görevlendirme yapılması gerektiği görüşümüzle bu yoldaki çalışmalarımızı T.B.M.M. Adalet Komisyonu, Yargıtay Başkanlığı ve Adalet Bakanlığı nezdinde sürdürüyoruz.

Bu çalışmalarımıza tüm meslektaşlarımızın desteğini bekliyoruz.

Bilgilerinizi rica ederim.

Saygılarımla.

 


Türkiye Barolar Birliği
Başkanı
Av.Özdemir ÖZOK

 

 

Anasayfa
Avukat Arama
Avukat Stajyeri Arama
Site İçinde Ara
Elektronik Posta
av.tr Web Posta av.tr e-posta hesabınız
Konuşma Metinleri
TBB Başkanı
ve Başkan Yardımcılarının Konuşmaları
Etkinlikler
Basında TBB Son Hafta
Son hafta içinde kayıt bulunamadı
Basın Arşivi
 
Televizyonda TBB
6 Kasım 2016 - Halk TV
Halk TV -
DEMOKRASİNİN TEK YOLU HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜDÜR. FEYZİOĞLU'NDAN KUTUPLAŞMA UYARISI
28 Mayıs 2016 - CNNTürk
CNNTürk - HAFTA SONU
Televizyonda TBB
 
Sosyal Güvenlik
Avukatların Sosyal Güvenlik Sorunları SGK sorularınız
Son Çıkan Yayınlar
 

 

 

Her Hakkı Saklıdır ©2017 Türkiye Barolar Birliği TBB İletişim Adresi TBB Bilgi İşlem Müdürlüğü