TBB Amblemi için bkz. Menüler -TBB - TBB Amblemi
 

 

BARO BAŞKANLIĞI
NİĞDE

20.10.2005

İLGİ:8.10.2005 tarih 2005/110 sayılı yazınız.

Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemesi Kanunu ile ceza yargılaması sistemimize giren “uzlaşma”nın yeni ve farklı bir kavram olmasından kaynaklanan uygulama sorunları yaşanmaktadır.

Uzlaştırıcı avukat görevlendirilmesi isteğinin yerine getirilmesi ve uzlaşmanın gerçekleştirilmesi uygulamasında, yasadan sonra henüz tek metin olan 5.9.2005 tarihli Uzlaşmanın Uygulanması Hakkında Yönerge'miz yürürlüktedir.

Uygulamada, Çanakkale, Adana, Giresun ve Niğde'de uzlaştırıcı avukatın ücretiyle uzlaştırıcı masraflarının Baro nezdinde açılan hesaba fail tarafından yatırılma zamanı konusunda tereddütler oluştuğu görülmüştür.

Yönergemizin bu konuyu düzenleyen 8. maddesi gereğince Cumhuriyet Savcılığı ya da Mahkeme tarafından yazılı talepte bulunulduğunda uzlaştırıcı siciline yazılı bir ya da birden fazla avukat baro tarafından görevlendirilecek ve talepte bulunan makama bildirilecektir. Görevlendirilen avukat, 9. madde kapsamında uzlaştırıcı avukat ücreti ve masraf avansının fail tarafından baronun bu amaçla özel olarak açtığı banka hesabına yatırılmasından sonra uzlaştırma işlemlerine başlayacaktır.

Ücret ve masrafların uzlaştırıcı avukatın görevlendirilmesi ile birlikte yatırılmayacağı yolundaki görüş kabul edilemez. Uzlaşma gerçekleşmediği düşünüldüğünde uzlaşmacı avukat ücreti ile giderlerin tahsili imkansız hale geleceğinden avukatın angarya ile yükümlenmesi durumu ile karşı karşıya kalınır ki buna Anayasamızın angaryayı yasaklayan hükmü olur vermez.

Bilgilerinizi rica ederim.

Saygılarımla.

Türkiye Barolar Birliği
Başkanı
Av.Özdemir ÖZOK

 


 

BARO BAŞKANLIĞI
KIRKLARELİ

20.10.2005

İLGİ : 15.10.2005 günlü yazınız.

CMK gereğince yapılan hukuki yardımlara ilişkin ödemeleri geri alma işlemlerinin başlatılabilmesi amacıyla hazırlanan Yönerge kapsamında icra takiplerine girişilmesi son aşamadır. İlk aşama, hukuki yardımdan yararlanandan yazılı olarak ödeme isteğinde bulunmasıdır. Bu isteğe olumlu yanıt vermeyenler ve ödeme gücü olmadığını da kanıtlayamayan sanıklar hakkında icra takibine girişilebilecektir. İcra takipleri de ya Türkiye Barolar Birliği tarafından doğrudan ya da kendilerince uygun görülmesi halinde barolarımız veya vekalet verilecek avukatlar aracılığı ile de yaptırılabilecektir.

Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkındaki 5320 Sayılı Kanunun 13. maddesinde, C.M.K. 150. maddesinin 2. ve 3. fıkralar kapsamında yapılacak görevlendirmelerde ödenecek ücretlerin geri alınmayacağına ilişkin bir düzenleme yoktur.

Mağdur ya da sanık sayısının fazla olması durumunda görevlendirilen avukata yönetmelik gereği en fazla on iş bedeli ödenebilecektir.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.

Türkiye Barolar Birliği
Başkanı
Av.Özdemir ÖZOK

 

Anasayfa
Avukat Arama
Avukat Stajyeri Arama
Site İçinde Ara
Elektronik Posta
av.tr Web Posta av.tr e-posta hesabınız
Konuşma Metinleri
TBB Başkanı
ve Başkan Yardımcılarının Konuşmaları
Etkinlikler
Basında TBB Son Hafta
Son hafta içinde kayıt bulunamadı
Basın Arşivi
 
Televizyonda TBB
6 Kasım 2016 - Halk TV
Halk TV -
DEMOKRASİNİN TEK YOLU HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜDÜR. FEYZİOĞLU'NDAN KUTUPLAŞMA UYARISI
28 Mayıs 2016 - CNNTürk
CNNTürk - HAFTA SONU
Televizyonda TBB
 
Sosyal Güvenlik
Avukatların Sosyal Güvenlik Sorunları SGK sorularınız
Son Çıkan Yayınlar
 

 

Her Hakkı Saklıdır ©2017 Türkiye Barolar Birliği TBB İletişim Adresi TBB Bilgi İşlem Müdürlüğü