TBB Amblemi için bkz. Menüler -TBB - TBB Amblemi
 


 

BARO BAŞKANLIĞI
KARAMAN

31.10.2005

İLGİ: 19.10.2005 gün 452 sayılı yazınız.

İlgi yazınıza konu İcra Ceza Mahkemesinde yargılanan borçlulara CMK gereğince müdafi tayini talebine ilişkin konunun incelenmesinde:

İcra Ceza Mahkemesinde yapılan yargılamaların, 2004 sayılı İcra İflas Kanunun Onaltıncı babında düzenlenen cezai hükümler başlığı altındaki özel düzenlemeye göre, muhakeme usulü, özel hükümlerle düzenlenmiştir. İİK.nun 349.maddesinin, son fıkrası, sarahatinden de açıkça anlaşılacağı üzere, İcra Ceza Mahkemesinde, Ceza Muhakemesi Kanunu, sadece gelmeyen şahitlere yapılacak işlem ve borçlunun gıyabında verilen karara karşı eski hale getirme talebi hakkında uygulanabileceğinden, CMK.nun müdafi ve vekil tayinine ilişkin hükümlerinin, icra ceza mahkemesinde uygulanması, yasal olarak mümkün bulunmamaktadır.

Bu nedenle, icra ceza mahkemesindeki davalarda, sanık borçlu için, mahkemenin CMK na göre müdafi tayini talebine ve Baronun CMK na göre görevlendirme yetkisi bulunmamaktadır. Adli yardım şartlarının varlığı halinde, yasal şartları oluşmakta ise 1136 sayılı Yasanın adli yardıma ilişkin düzenlemesine göre vekil görevlendirilmesinin mümkün olabileceğini bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.

Türkiye Barolar Birliği
Başkanı
Av.Özdemir ÖZOK

 

Anasayfa
Avukat Arama
Avukat Stajyeri Arama
Site İçinde Ara
Elektronik Posta
av.tr Web Posta av.tr e-posta hesabınız
Konuşma Metinleri
TBB Başkanı
ve Başkan Yardımcılarının Konuşmaları
Etkinlikler
Basında TBB Son Hafta
Son hafta içinde kayıt bulunamadı
Basın Arşivi
 
Televizyonda TBB
6 Kasım 2016 - Halk TV
Halk TV -
DEMOKRASİNİN TEK YOLU HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜDÜR. FEYZİOĞLU'NDAN KUTUPLAŞMA UYARISI
28 Mayıs 2016 - CNNTürk
CNNTürk - HAFTA SONU
Televizyonda TBB
 
Sosyal Güvenlik
Avukatların Sosyal Güvenlik Sorunları SGK sorularınız
Son Çıkan Yayınlar
 

 

Her Hakkı Saklıdır ©2018 Türkiye Barolar Birliği TBB İletişim Adresi TBB Bilgi İşlem Müdürlüğü