TBB Amblemi için bkz. Menüler -TBB - TBB Amblemi
 

Sayfa 1

Sayfa 2

Sayfa 3


08.12.2005

BARO BAŞKANLIĞI
BALIKESİR

İlgi:01.12.2005 günlü 1241 sayılı yazınız.

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanuna İlişkin Yönetmeliğin 10.maddesi hükmüne göre aynı avukatın “soruşturma” ve “kovuşturma” safhalarında görevlendirilmesine engel değildir. Değişik bir ifade ile soruşturmada görevlendirilen avukatın görevi kovuşturma safhasında da devam eder. Her safha için ayrı ücret ödenir.

Soruşturma safhasında Baro tarafından CMK'nun 56.maddesi kapsamında görevlendirilen avukatın kovuşturma safhasında görevini sürdürmesi bu maddeye aykırı görülmemektedir.

Bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla.

Türkiye Barolar Birliği
Başkanı
Av.Özdemir ÖZOK
Her Hakkı Saklıdır ©2017 Türkiye Barolar Birliği TBB İletişim Adresi TBB Bilgi İşlem Müdürlüğü