TBB Amblemi için bkz. Menüler -TBB - TBB Amblemi
 

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı

Sayı: 18325 Ankara 18/03/2008

 

MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığına
ANKARA

 

Konu: Vergi Dairesi Müdürlüklerinin bütün serbest meslek mensubu vergi mükelleflerine gönderdiği 03.03.2008 tarihli  uyarı yazısı.

Başkanlığınız tarafından gönderilen yazılar ile avukatların banka hesaplarından hareketle kazançlarının gizlenmiş olabileceği ima edilerek, “2007 takvim yılına ait gelir vergisi beyannamenizi vermeden önce vergilemeye esas teşkil edecek hususların bir kez daha gözden geçirilmesi ve doğabilecek uyumsuzluğun en aza indirilmesi yönünde azami özen” gösterilmesi uyarısında bulunulmakta ve dolaylı olarak yeni beyanname döneminde bu “uyarılar” dikkate alınarak gelir vergisi beyannamesindeki hasılat  tutarlarının arttırılması istenmiştir.

Yazınızda sözü edilen  ve bankalardan temin edilen yıl içindeki tüm hesap hareketleri toplamının gerçek geliri saptayarak daha çok vergilendirme amacını gerçekleştiren sonuçları doğurması olası değildir.

Şöyle ki;

  1. Meslektaşlarımızın banka  hesaplarına giren her tutarın, mutlaka “gelir” olmadığı tarafınızca da bilinmektedir. Avukatın müvekkilli adına tahsil ederek çeşitli nedenlerle bir süre kendi hesabında muhafaza ettiği   ve daha sonra müvekkiline intikal ettirdiği tutarlar, gelir ve harcama olarak nitelenemez.
  1. Keza, avukatlık ücretinden ayrı olarak müvekkiller adına yargılama gideri yatırmak üzere tahsil edilen tutarlar da “gelir” olarak nitelendirilemez.
  1. Gayrimenkul ve/veya araç alımlarına ilişkin işlemlerin kredili işlemler olması karşısında, soyut olarak “tedarik edilmesinden” kaynaklanan bir “nakit veya peşin” alışverişten söz edilmesi olası değildir. Bu kredi ilişkisinin ödeme taksitlerinin, harcama olarak nitelendirilmesi de yanlıştır.
  1. Birden fazla hesabı olan meslektaşlarımızın hesapları arasındaki virmanların bir kazanç unsuru olarak görülmesi de söz konusu olamaz.

            Gerek yukarıda yazılı örnekler ve gerekse daha pek çok nedenlerle, söz konusu yazılarda  önemli  bir yaklaşım yanlışlığı olduğu kanısındayız

            Diğer yandan, genel olarak avukatları “potansiyel vergi kaçakçısı” gibi gösteren bu yazı içeriği meslektaşlarımızın ve   Barolarımızın tepkilerine neden olmuştur.

            Bütün bu nedenlerle konunun bir kez daha değerlendirilmesini takdirlerinize sunarız. 

            Saygılarımızla.

 

Türkiye Barolar Birliği
Başkanı
Avukat Özdemir ÖZOK

 

 

 

 

 

Anasayfa
Avukat Arama
Avukat Stajyeri Arama
Site İçinde Ara
Elektronik Posta
av.tr Web Posta av.tr e-posta hesabınız
Konuşma Metinleri
TBB Başkanı
ve Başkan Yardımcılarının Konuşmaları
Etkinlikler
Basında TBB Son Hafta
Son hafta içinde kayıt bulunamadı
Basın Arşivi
 
Televizyonda TBB
6 Kasım 2016 - Halk TV
Halk TV -
DEMOKRASİNİN TEK YOLU HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜDÜR. FEYZİOĞLU'NDAN KUTUPLAŞMA UYARISI
28 Mayıs 2016 - CNNTürk
CNNTürk - HAFTA SONU
Televizyonda TBB
 
Sosyal Güvenlik
Avukatların Sosyal Güvenlik Sorunları SGK sorularınız
Son Çıkan Yayınlar
 

 

Her Hakkı Saklıdır ©2018 Türkiye Barolar Birliği TBB İletişim Adresi TBB Bilgi İşlem Müdürlüğü