TBB Amblemi için bkz. Menüler -TBB - TBB Amblemi
 

Avukatların Ücret Sözleşmesi Sorunlarıyla İlgili
Yapılan Yazışmalar

Bu çalışmaya neden ihtiyaç duyuldu?

 

 

Bilindiği gibi 2005 yılından bu yana sürdürülen çalışmalar  tamamlanarak  "Sürekli Avukatlık Hizmetlerinde Uygulanacak Esaslar",    6 Eylül 2008 tarihli Resmi Gazete'de TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKATLIK KANUNU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK  ile yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Türkiye Barolar Birliği Web sayfasında ayrıntıları açıklandığı gibi Yönetmelik değişikliği, ilgili tüm kurumlara bildirilerek  bu kapsamda çalıştırdıkları avukatları ile sözleşmelerini yenilenmeleri, barolarımızdan da konunun takibi istenerek  çalışmalar yürütülmekte idi.

Yönetmelik kapsamındaki çok sayıda meslektaşlarımızdan alınan destek mesajları düzenlemenin ne kadar yerinde olduğunu gösterirken, ING Bank ve   sekiz meslektaşımız Yönetmeliğin iptali isteği ile Danıştay'da  dava açmıştır.

Meslektaşlarımızın bilgi ve değerlendirmelerine saygı ile sunulur.26.1.2009

Davalar ile ilgili bilgiler:

1. Danıştay 8. Dairesi Esas No:2008/9822
Davacı            : Av. Tansu Akın (İstanbul Barosu)
2. Danıştay 8. Dairesi Esas No:2008/9951
Davacı            : Av. Hasan Aydın Tansu (Ankara Barosu)
3. Danıştay 8. Dairesi Esas No:2008/10116
Davacı            : Av. Gökhan Aksel (İstanbul Barosu)
4. Danıştay 8. Dairesi Esas No:2008/10119
Davacılar : Av. Çiğdem Dayan, Av. Bahattin Çelik, Av. Nesrin Kanburoğlu, Av.       Mehmet Akif Yalın, Av. Aydın Musaballı (İstanbul Barosu)
5. Danıştay 8. Dairesi Esas No:2008/10118
Davacı : ING BANK
6. Danıştay 8. Dairesi Esas No:2008/10346
Davacı: Av. Levent Uşkay  (İzmir Barosu)
7. Danıştay 8. Dairesi Esas No:2008/10117
Davacı: TT Net A.Ş.
8. Danıştay 8. Dairesi Esas No:2008/9950
Davacı: Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlüğü

GELİR VERGİSİ KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI HAKKINDA BİLGİ NOTU

TBB Duyurusu - 2009/37 - 20.03.2009
“TBB Avukatlık Kanunu Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” in iptali ve yürütülmesinin durdurulması istemi ile açılan dava hk..

31.12.2008 - Yargıtay Kararı - Vekalet Ücreti Hakkında Karar Düzeltme

31.12.2008 - Yargıtay Kararı - Vekalet Ücreti Hakkında Karar Düzeltme

15.12.2008 - Trabzon Barosu Başkanlığı'nın "Sürekli Avukatlık Hizmetlerinde Uygulanacak Esaslar" hk. duyurusu

Sürekli Avukatlık Hizmetleri Sözleşmesi

08.09.2008 - TÜM BANKALARIN GENEL MÜDÜRLÜKLERİ, SOSYAL GÜVENLİK KURUMU, TÜRK TELEKOM, ASKİ, PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜVE TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliğine Sürekli Avukatlık Hizmetlerinde Uygulanacak Esasları Düzenleyen Hükümlerin Eklenmesine İlişkin Yönetmelik Değişikliği.

08.09.2008 - TBB Duyurusu 2008/71
Resmi Gazete’nin 6 Eylül 2008 günlü 26989 sayılı nüshasında yayımlanarak yürürlüğe giren, “Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliğine Sürekli Avukatlık Hizmetlerinde Uygulanacak Esasları Düzenleyen Hükümlerin Eklenmesine İlişkin Yönetmelik Değişikliği”

(Üst yazı tarihi 11.06.2008)
Sosyal Güvenlik Kurumu  tarafından sözleşmeli avukat istihdamına yönelik olarak “Sosyal Güvenlik Kurumu Avukatlık Sözleşmesi” hazırlandığı ve duyuru yoluyla da avukat arandığı yolundaki İstanbul Barosu'nun yazısı nedeniyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nezdinde bulunulan girişimler

(Üst yazı tarihi 26.03.2008)
Sosyal Güvenlik Kurumu  tarafından sözleşmeli avukat istihdamına yönelik olarak “Sosyal Güvenlik Kurumu Avukatlık Sözleşmesi” hazırlandığı ve duyuru yoluyla da avukat arandığı yolundaki Bursa Barosu'nun yazısı nedeniyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nezdinde bulunulan girişimler

11.03.2008 TBB Duyurusu 2008/26
Resmi Gazete’nin 6 Eylül 2008 günlü 26989 sayılı nüshasında yayımlanarak yürürlüğe giren, “Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliğine Sürekli Avukatlık Hizmetlerinde Uygulanacak Esasları Düzenleyen Hükümlerin Eklenmesine İlişkin Yönetmelik Değişikliği”

10.01.2008 Toplantı Raporu - Kişi ya da Kuruluşlarda Aylık Ücret Karşılığı, Serbest ya da Sadece Bu Kişi/Kuruluşun Vekili Olarak Avukatlık Görevini Yürüten Avukatların Taraf Oldukları Sözleşmelerdeki Avukatlık Yasası, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ve Meslek Kurallarına Aykırılıkların Yarattığı Sorunların Çözümü Çalışmalarını Yürütmek Üzere Oluşturulan Komisyoncun 10.1.2008 Tarihinde Ankara'da Türkiye Barolar Birliğinde Yaptığı Toplantı Raporu

18.12.2006 TBB Duyurusu 2006/130
Çorum Barosu tarafından Danıştay'a yapılan itiraza Danıştay tarafından verilen yanıt

07.11.2005 TBB Duyurusu 2005/102
Kişi ya da Kuruluşlarda Aylık Ücret Karşılığı, Serbest ya da Sadece Bu Kişi/Kuruluşun Vekili Olarak Avukatlık Görevini Yürüten Avukatların Taraf Oldukları Sözleşmelerdeki Avukatlık Yasası, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ve Meslek Kuralları'na Aykırılıkların Yarattığı Sorunların Çözümleri Üzerine Değerlendirme

20.06.2005 TBB Duyurusu 2005/44
Avukatların taraf oldukları sözleşmelerde farklılıklardan oluşan aykırılıkların giderilmesi hususunda barolardan istenen bilgi hk.

 

Anasayfa
Avukat Arama
Avukat Stajyeri Arama
Site İçinde Ara
Elektronik Posta
av.tr Web Posta av.tr e-posta hesabınız
Konuşma Metinleri
TBB Başkanı
ve Başkan Yardımcılarının Konuşmaları
Etkinlikler
Basında TBB Son Hafta
Son hafta içinde kayıt bulunamadı
Basın Arşivi
 
Televizyonda TBB
6 Kasım 2016 - Halk TV
Halk TV -
DEMOKRASİNİN TEK YOLU HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜDÜR. FEYZİOĞLU'NDAN KUTUPLAŞMA UYARISI
28 Mayıs 2016 - CNNTürk
CNNTürk - HAFTA SONU
Televizyonda TBB
 
Sosyal Güvenlik
Avukatların Sosyal Güvenlik Sorunları SGK sorularınız
Son Çıkan Yayınlar
 

 

 

Her Hakkı Saklıdır ©2018 Türkiye Barolar Birliği TBB İletişim Adresi TBB Bilgi İşlem Müdürlüğü