Türkçe Site English Site

Bu sayfanın yazıcı görünümü
 

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı

Ankara 07/07/2010

BARO BAŞKANLIĞI
_______________
____

DUYURU NO: 2010/46

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun 67. maddesinin 1. fıkrasında  verginin doğumunu  tahsil esasına bağlandığı halde, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi  Kanununun   vergiyi doğuran olayın meydana gelmesi başlıklı  10. maddesinin  Maliye Bakanlığı denetim elemanları tarafından  yorumlanmasında  “dava açılması, icra takibine başlanması, davalı veya borçlu vekili olarak dosyalara vekaletname ibrazı “ olaylarının Katma Değer Vergisinin doğumuna yeterli olduğu yorumu ile  başlattıkları incelemelerde,  Anayasanın ödeme gücüne göre  vergi alınması ilkesiyle bağdaşmayan, hak arama özgürlüğü önüne  yeni bir engel olarak çıkarılan uygulamanın yarattığı çelişkinin giderilmesi  ihtiyacı doğmuştur.

Bu kapsamda Türkiye Barolar Birliği yöneticileri Maliye Bakanlığı müsteşarı ile 26.05.2010 tarihinde görüşerek sıkıntının aşılmasını sağlamak üzere yaşananları dile getirmiş ve 26.05.2010 tarih 3017 sayılı yazımız ve ekleri ile de Barolarımızdan yansıtılan sıkıntılar aktarılmış,  öneri ve  isteklerimiz sözlü ve yazılı olarak iletilmiştir. Taleplerimizin  Maliye Bakanlığı Muktezası ile Gelir Vergisi uygulamasına paralel bir  düzenleme  gerçekleştirilmesi, bu yoldan   çelişkinin giderilmesi sağlanamadığı taktirde yasal düzenleme ile sorunun çözümü talep edilmişti.

Bu başvuru sonrası  hükümet tarafından “ Gelir Vergisi İle  Bazı  Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde  Değişiklik  Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” adıyla bir torba kanun çalışması yapıldığı  öğrenilmiş, tasarıda  Bakanlığa yaptığımız başvurudaki isteklerimize yönelik bir düzenleme yapılmadığı görülmüştür. Maliye Bakanlığı  Müsteşarı ile tekrar görüşülmüş  yasal değişiklik için destekleri istenmiştir.  TBMM’ne sevk edilmiş olan  tasarının  önümüzdeki günlerde hızla  meclis gündemine alınarak yasalaştırılacağı ilgili çevrelerde  dile getirilmektedir.

 TBMM’ne  06.07.2010 günü sevk edilen tasarıya  meclis görüşmeleri sırasında verilecek önergelerle  bir madde ilavesini sağlamak üzere  derhal gerekli temaslar sağlanmaya başlanmıştır. TBMM  Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ile  sözlü görüşme yapılarak konu açıklanmış ve  hazırlanan yazılı önerge taslağı  açıklayıcı bir metin ekinde  sayın Başkan’a  verilmiş, değişiklik için komisyonun desteği istenmiştir.  TBMM’de verilecek önerge veya önergelerin istenen sonucu elde edebilmesine yönelik desteği sağlamak üzere Sayın Adalet Bakanımız ile birlikte Sayın Maliye Bakanı’nın desteğini sağlamak üzere 7.7.2010 günü görüşme olanakları yaratılmağa çalışılmıştır.

TBMM ‘deki  belirtilen yasa tasarısına bir madde ilave edilmesine ilişkin hazırlanan önerge metninin bir örneği duyurumuz ekindedir. Barolarımızın TBMM Başkanlığına, Maliye ve Adalet Bakanlıklarına,  AKP, CHP ve MHP Meclis Gurup Başkanlıklarına ve her baromuzun  kendi ilinden seçilmiş  millet vekillerine  yazacakları sıkıntılarını anlatan  bir üst yazı ekinde  “Gelir Vergisi ile  Bazı  Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde  Değişiklik  Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” na bir madde eklenmesine ilişkin  teklif metnini aşağıda gösterilen faks numaralarına acele olarak göndererek çalışmaya destek sağlamaları yararlı olacaktır.

Katkı ve desteğiniz için teşekkür eder, başarılarınızın devamı dileğiyle saygılar sunarım.
 

Avukat V. Ahsen COŞAR
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

Eki                   :

“ Gelir Vergisi İle  Bazı  Kanun Ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde  Değişiklik  Yapılmasına Dair Kanun
Tasarısı” na bir madde eklenmesine ilişkin teklif metni.

İLGİLİ  FAKS NUMARALARI :
TBMM  Başkanlığı     : 0 312 420 51 65
Adalet Bakanlığı        : 0 312 417 71 13
Maliye Bakanlığı        : 0 312 425 00 58
AKP Grup Başkanlığı: 0 312 420 66 04
CHP Grup Başkanlığı: 0 312 420 52 82
MHP Grup Başkanlığı 0 312 420 52 48

 

Av.tr e-posta hesabınıza ulaşmak için tıklayınız
TBB Başkanı ve Başkan Yardımcılarının yaptığı konuşmalar
Son hafta içinde kayıt bulunamadı
Tüm Basında TBB Haberleri
6 Kasım 2016 - Halk TV
DEMOKRASİNİN TEK YOLU HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜDÜR. FEYZİOĞLU'NDAN KUTUPLAŞMA UYARISI

28 Mayıs 2016 - CNNTürk

TBB Baro Avukat Portalına Giriş
TBB Baro Avukat Portalına Giriş
Uluslararası Avukatlar Birliği’nin (UIA) 54. Kongresi
30 Ekim - 3 Kasım 2010
İstanbul Barosu


TBB Baro Avukat Portalına Giriş
TBB Baro Avukat Portalına Giriş
 

Bize
Yazın
  Bilgi Edinme
Başvurusu
Adres:
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı
Oğuzlar Mah. Barış Manço Cd. Av. Özdemir Özok Sk.
No:8 06650 Balgat/ANKARA
Tel: +90 312 292 59 00 ( Pbx )
Faks: +90 312 286 31 00 - 286 55 65
Her Hakkı Saklıdır
©2018 Türkiye Barolar Birliği
Tasarım
TBB Bilgi İşlem Müdürlüğü