Türkçe Site English Site

Türkiye Barolar Birliği
İnsan Hakları Merkezi

Birlik üyesi baro mensubu meslektaşların insan hakları konusunda meslek içi eğitimleri, BM İnsan Hakları Bildirgesi ve uluslararası sözleşmelerin Anayasa ve yasalarımızın temel insan hak ve özgürlükleri açısından incelenip değerlendirilmesi ve adil yargılanma konusunda panel, seminer ve konferanslar düzenlemek amacıyla 1997 yılında oluşturulan İnsan Hakları Komisyonu 2001'in sonlarında yerini TBB İnsan Hakları Merkezi’ne (İHM) bırakmıştır.

1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nda 4667 sayılı yasa ile yapılan değişikliklerle Türkiye Barolar Birliği’ne "Hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak ve korumak, bu kavramlara işlerlik kazandırmak (Av. Kanunu md. 110/17)ve "Mesleki dayanışmanın sağlanması ve devamlılığı için her türlü çalışmalarda bulunmak, mesleğe ve meslek mensuplarına yönelik hak ihlallerine karşı avukatlık mesleğini ve meslektaşlarını savunmak ve bu konularda her türlü yasal ve idari girişimlerde bulunmak” görevleri verilmiş(Av. Kanunu md. 121/18), bu değişiklikler nedeniyle Türkiye Barolar Birliği içinde faaliyet gösteren İnsan Hakları Komisyonu yerine bir İnsan Hakları Merkezi oluşturulmuştur. Merkezin bu konuda uzmanlaşmış akademik kadrolardan ve avukatlardan oluşan 28 kişilik bir Bilim-Danışma Kurulu ve 7 kişiden oluşan bir Yürütme Kurulu bulunmaktadır.

TBB, insan hakları ve hak ihlalleri konusundaki çalışmalarını “İnsan Hakları Merkezi" aracılığı ile yürütmektedir. Türkiye'de insan hakları konusunda faaliyette bulunan muhtelif dernekler mevcuttur ancak Avukatlık Kanunu’nun 110/17 md. hükmünde yapılan değişiklikle " Hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak ve korumak, bu kavramlara işlerlik kazandırmak " görevi de Türkiye Barolar Birliği’ne verilmiştir.

TBB, kanundan aldığı bu yetkiyle, kendi bünyesi içinde "İnsan Hakları Merkezi"ni kurmuş ve faaliyete geçmesini sağlamıştır. Burada önemli olan husus, halen Türkiye'de insan hakları konusunda kamusal nitelik taşıyan bağımsız yegane kuruluşun TBB İnsan Hakları Merkezi oluşudur.

 

Av.tr e-posta hesabınıza ulaşmak için tıklayınız
TBB Başkanı ve Başkan Yardımcılarının yaptığı konuşmalar
Son hafta içinde kayıt bulunamadı
Tüm Basında TBB Haberleri
6 Kasım 2016 - Halk TV
DEMOKRASİNİN TEK YOLU HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜDÜR. FEYZİOĞLU'NDAN KUTUPLAŞMA UYARISI

28 Mayıs 2016 - CNNTürk

TBB Baro Avukat Portalına Giriş
TBB Baro Avukat Portalına Giriş
Uluslararası Avukatlar Birliği’nin (UIA) 54. Kongresi
30 Ekim - 3 Kasım 2010
İstanbul Barosu


TBB Baro Avukat Portalına Giriş
TBB Baro Avukat Portalına Giriş
 

Bize
Yazın
  Bilgi Edinme
Başvurusu
Adres:
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı
Oğuzlar Mah. Barış Manço Cd. Av. Özdemir Özok Sk.
No:8 06650 Balgat/ANKARA
Tel: +90 312 292 59 00 ( Pbx )
Faks: +90 312 286 31 00 - 286 55 65
Her Hakkı Saklıdır
©2018 Türkiye Barolar Birliği
Tasarım
TBB Bilgi İşlem Müdürlüğü