TBB Amblemi için bkz. Menüler -TBB - TBB Amblemi
 

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
İNSAN HAKLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

Toplantı Başlığı: İnsan Hakları ve AİHM'e Başvuru

Konuşmacılar     : Elisabet FURA-SANDSTRÖM
                               (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Yargıcı)
                               Avrupa İnsan Hakları Koruma Mekanizmaları

                                Fatoş ARACI
                                ( Üçüncü Daire Yazı İşleri Müdür Yardımcısı)
                              
AİHM'e Yapılan Başvurulardaki Hata ve Eksiklikler ve Sözleşmenin 6.         
                                maddesi Kapsamında Adil (Düzgün) Yargılanma Hakkı

Toplantı Tarihi    : 13 Ekim 2006 - Cuma
Saati                     :14:00-16:30
Yeri                       : Ankara ABEM Konferans Salonu ( Danıştay Parkı Karşısı)


TASARLANAN ETKİNLİKLER

I) TOPLANTILAR

A) “Savcılık” konulu toplantı,
7-8 Temmuz 2006, Ankara.

B) “Siyasi Partiler ve Seçim Sistemleri” konulu toplantı,
2006 Sonbaharı.

C) “Yargı Eliyle Hukuk Üretimi” konulu toplantı,
(Refik Gür, Recai Seçkin, İmran Öktem gibi yargıçların ve avukatlık alanında içtihat oluşmasına katkıda bulunmuş hukukçuların hizmetlerinin değerlendirilip tartışılması.)

II) EĞİTİM ÇALIŞMALARI

A) İnsan Hakları il kurullarına Baro temsilcisi olarak katılan üyelerin ihtiyaç duyacakları bilgilerin sağlanması ve bu temsilcilerin “Türk Avukatların Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne Uygun Olarak Eğitilmesi Projesi” kapsamında yapılacak eğitimlere dahil edilmesi.

B) İHAUM ile Baroların insan hakları kurulları (Komisyonları) arasında işbirliği sağlanması ve bu konuda TBB'nin çağrısı üzerine Baro temsilcileriyle bir toplantı düzenlenmesi de dahil olmak üzere yapılabileceklerin değerlendirilmesi.

III) ALT KURUL ÇALIŞMALARI

A) Anayasa şikayeti'nin (bireysel başvuru) Türk hukukunda kabul edilmesi konusunda öneriler geliştirmek, yapılması düşünülen toplantılar ve yayınlar konusunda görüş oluşturmak üzere, Bilim Danışma Kurulu bünyesinde, Prof. Dr. Fazıl Sağlam başkanlığında bir alt kurul oluşturulması. Kurul, raporunu tamamlayıp TBB Yönetim Kurulu'na sunmuştur.

B) Ombudsmanlık (kamu denetçiliği) kurumunun Türk hukukunda kabul edilmesi konusundaki gelişmeleri izlemek, yapılması düşünülen toplantılar ve yayınlar konusunda görüş oluşturmak üzere, Bilim Danışma Kurulu bünyesinde, Avukat Talay Şenol başkanlığında bir alt kurul oluşturulması.

 

 

Her Hakkı Saklıdır ©2018 Türkiye Barolar Birliği TBB İletişim Adresi TBB Bilgi İşlem Müdürlüğü