Türkçe Site English Site

Türkiye Barolar Birliği
İnsan Hakları Merkezi

Tarihçe

İnsan Hakları ve
Türkiye Barolar Birliği

Av. Özcan ÇİNE

4667 Sayılı “Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”, 1136 sayılı Yasada köklü değişiklikler getirmiş, yasanın 59 ve 63. Maddeleri, 1136 sayılı yasanın 110 ve 121. Maddelerini değiştirmiştir. Bu değişiklik ile; Türkiye Barolar Birliği “Hukukun üstünlüğü ve İNSAN HAKLARINI savunmak ve korumak, bu kavramlara işlerlik kazandırmak” (Av. Yasası md. 110/17) ve “ Mesleki dayanışmanın sağlanması ve devamlılığı için her türlü çalışmalarda bulunmak, mesleğe ve meslek mensuplarına yönelik HAK İHLALLERİNE karşı avukatlık mesleğini ve meslektaşlarını savunmak ve bu konularda her türlü yasal ve idari girişimde bulunmak” (Av. Yasası md. 121/18) görevleriyle donatılmıştır.

Türkiye Barolar Birliği kuruluşundan bu yana, hukukun üstünlüğü ve insan haklarının tanınması, korunması ve geliştirilmesini, varlığının bir gereği olarak sürekli savunmuştur. Bu anlayış ve yasal durumdaki son değişiklikler Türkiye Barolar Birliği’ni “insan hakları” konusunda daha farklı yapılanmalara doğru götürmüştür. Bu bağlamda Türkiye Barolar Birliği içinde faaliyet gösteren İnsan Hakları Komisyonu yerine bir İnsan Hakları Merkezi oluşturma sürecine girilmiştir. Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu’nun 19-20/10/2001 günlü toplantısında “ İnsan Hakları Merkezi Yönetmeliği” görüşülerek kabul edilmiş, başkanlığına da Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu’nun getirilmesine karar verilmiştir. Türkiye Barolar Birliği İnsan Hakları Merkezi ilk etkinliğini 7-8 Aralık 2001 tarihinde Ankara’da “İNSAN HAKLARI VE GÜVENLİK” konulu bir uluslararası toplantı düzenleyerek gerçekleştirmiştir.

“İnsan Hakları Merkezi”nin yönetmeliği gereği, Merkez Başkanı dışında, Yürütme Kurulu ve Bilim Danışma Kurulu organları mevcut olup bugüne gelindiğinde kuruluşun ilk Bilim Danışma Kurulu Toplantısı 2.02.2002 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir. Türkiye Barolar Birliği, İnsan Hakları ve Hak İhlalleri konusundaki çalışmalarını bundan böyle “Türkiye Barolar Birliği İnsan Hakları Merkezi” aracılığı ile yürütecektir. Günümüz koşullarında bu tür bir yapılanmanın varlığına duyulan ihtiyacın ne denli büyük ve önemli olduğu yadsınamaz gerçekliktir.

Türkiye Barolar Birliği İnsan Hakları Merkezi, görevlerini yerine getirmede yine en büyük desteği barolardan ve baro üyesi meslekdaşlarından alacaktır. İnsan Hakları Merkezi; hiçbir politik etkilenmeye olanak tanımaksızın, Türkiye Barolar Birliği’nin “Hukukun üstünlüğü, demokrasi ilkeleri, insan haklarının tam ve eksiksiz uygulanması, laik ve sosyal hukuk devletinin bağımsızlık ve bütünlüğünün korunması” görevi ışığında, insan hakları mücadelesinde yerini almıştır.

 

Av.tr e-posta hesabınıza ulaşmak için tıklayınız
TBB Başkanı ve Başkan Yardımcılarının yaptığı konuşmalar
Son hafta içinde kayıt bulunamadı
Tüm Basında TBB Haberleri
6 Kasım 2016 - Halk TV
DEMOKRASİNİN TEK YOLU HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜDÜR. FEYZİOĞLU'NDAN KUTUPLAŞMA UYARISI

28 Mayıs 2016 - CNNTürk

TBB Baro Avukat Portalına Giriş
TBB Baro Avukat Portalına Giriş
Uluslararası Avukatlar Birliği’nin (UIA) 54. Kongresi
30 Ekim - 3 Kasım 2010
İstanbul Barosu


TBB Baro Avukat Portalına Giriş
TBB Baro Avukat Portalına Giriş
 

Bize
Yazın
  Bilgi Edinme
Başvurusu
Adres:
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı
Oğuzlar Mah. Barış Manço Cd. Av. Özdemir Özok Sk.
No:8 06650 Balgat/ANKARA
Tel: +90 312 292 59 00 ( Pbx )
Faks: +90 312 286 31 00 - 286 55 65
Her Hakkı Saklıdır
©2017 Türkiye Barolar Birliği
Tasarım
TBB Bilgi İşlem Müdürlüğü