ADLİ YARDIMLAR
HESAP KODU : 130 01 49 Hesap Adı : MUŞ BAROSU
GÖNDERİM
TARİHİ
AÇIKLAMA ADLİ YARDIM
TUTARI
ADLİ YARDIM
DENGELEME FONU
TUTARI
BAKİYE
  0,00 TL   0,00 TL
2001 YILI TOPLAMI 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL
    0,00 TL   0,00 TL
2002 YILI TOPLAMI 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL
    0,00 TL   0,00 TL
2003 YILI TOPLAMI 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL
        0,00 TL
2004 YILI TOPLAMI 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL
21/09/2005 17-18/09/2005 YÖN.KUR.KAR.İST    5.000,00 TL 5.000,00 TL
01/11/2005 29-30 YÖN.KUR.KARARI İLE AKTARIL   10.000,00 TL 15.000,00 TL
2005 YILI TOPLAMI 0,00 TL 15.000,00 TL 15.000,00 TL
31/03/2006 5421 SAY.TAL.5004 HS'TAN AKTAR 13.258,77 TL   28.258,77 TL
30/06/2006 7709 SAY.TAL.5004 HS'TAN AKTAR 13.258,77 TL   41.517,54 TL
29/09/2006 9263 SAY.TAL.5004 HS'TAN AKTAR 13.258,77 TL   54.776,31 TL
27/12/2006 10793 SAY.TAL.5004 HS'TAN AKTARILAN    13.258,77 TL   68.035,08 TL
2006 YILI TOPLAMI 53.035,08 TL 0,00 TL 53.035,08 TL
30/03/2007 12399 SAY.TAL.5004 HS.'TAN HAVALE EDİL 13.814,27 TL   81.849,35 TL
29/06/2007 14063 SAY.TAL.5004 HS.'TAN HAVALE EDİL 13.814,27 TL   95.663,62 TL
28.09.2007 15421 SAY.TAL.5004 HS.'TAN HAVALE EDİL 13.814,27 TL   109.477,89 TL
28/12/2007 16835 SAY.TAL.5004 HS.'TAN HAVALE EDİL 13.814,27 TL   123.292,16 TL
2007 YILI TOPLAMI 55.257,08 TL 0,00 TL 55.257,08 TL
31/03/2008 18551 SAY.TAL.5004 HESAPTAN AKTARILAN  19.136,35 TL   142.428,51 TL
30/06/2008 20878 SAY.TAL.5004 HESAPTAN AKTARILAN  19.136,35 TL   161.564,86 TL
26/09/2008 21908 SAY.TAL.5004 HESAPTAN AKTARILAN  19.136,35 TL   180.701,21 TL
29/12/2008 2008/023563 SAY.TAL.5004 HESAPTAN AKTA 19.136,35 TL   199.837,56 TL
2008 YILI TOPLAMI 76.545,40 TL 0,00 TL 76.545,40 TL
01/04/2009 2009/1837 SAY.TAL.5004 HS.'TAN AKTARIL 22.301,29 TL   222.138,85 TL
01/07/2009 3722  SAY.TAL.5004 HS.'TAN AKTARILAN   22.301,29 TL   244.440,14 TL
16/07/2009 SAY.TAL.MUŞ BAROSU A.YRD DENG.FON   50.000,00 TL 294.440,14 TL
01/10/2009 5223  SAY.TAL.5004 HS.'TAN AKTARILAN   22.301,29 TL   316.741,43 TL
01/10/2009 733 SAY.YÖN.KUR.KAR.İLE A.YRD.DENG.FON   50.000,00 TL 366.741,43 TL
23/12/2009 6947 SAY.TAL.MUŞ BAROSU A.YRD.DENG.   90.245,00 TL 456.986,43 TL
29.12.2009 7030 SAY.TAL.5004 HS.'TAN HAVALE EDİLE 22.301,29 TL   479.287,72 TL
2009 YILI TOPLAMI 89.205,16 TL 190.245,00 TL 279.450,16 TL
01/04/2010 1981 SAY.TAL.5004 NOLU HESAPTAN AKTARI 23.329,92 TL   502.617,64 TL
05/05/2010 2652-SAY.TAL.MUŞ BAROSU A.YRD.DENG.FO   111.250,00 TL 613.867,64 TL
01.07.2010 3802 SAY.TAL.5004 NOLU HESAPTAN AKTARI 23.329,92 TL   637.197,56 TL
22/09/2010 5457 SAY.TAL.MUŞ BAROSU A.YRD.DENG.   50.000,00 TL 687.197,56 TL
01/10/2010 5639 SAY.TAL.5004 NOLU HESAPTAN AKTARI 7.909,84 TL   695.107,40 TL
01/10/2010 MUŞ BAROSU A.YRD.AVANS MAHSUBU         15.420,08 TL   710.527,48 TL
26/10/2010 6218 SAY.TAL.MUŞ BAROSU A.YRD.DEG.FON   60.000,00 TL 770.527,48 TL
27/12/2010 7663 SAY.TAL.MUŞ BAROSU A.YRD.DEG.FON   60.000,00 TL 830.527,48 TL
29/12/2010 7710 SAY.TAL.5004 NOLU HESAPTAN AKTARI 23.329,92 TL   853.857,40 TL
2010 YILI TOPLAMI 93.319,68 TL 281.250,00 TL 374.569,68 TL
09/02/2011 1814 SAY.TAL.MUŞ BAROSU A.YRD.DEN.FON   65.000,00 TL 918.857,40 TL
01/04/2011 ADLİ YARDIM 1.TAKSİT ÖDEMESİ           25.809,09 TL   944.666,49 TL
07/04/2011 MUŞ BAROSU A.YRD DENGELEME FONU HA   50.000,00 TL 994.666,49 TL
01/07/2011 ADLİ YARDIM 2.TAKSİT ÖDEMESİ           25.809,09 TL   1.020.475,58 TL
22/07/2011 MUŞ BAROSU A.YRD.DENG.FONU HAVALESİ   50.000,00 TL 1.070.475,58 TL
03/10/2011 ADLİ YARDIM 3.TAKSİT ÖDEMESİ           25.809,09 TL   1.096.284,67 TL
17/11/2011 MUŞ BAROSU A.YRD DENGELEME FONU HA   93.424,48 TL 1.189.709,15 TL
30/12/2011 ADLİ YARDIM 4.TAKSİT ÖDEMESİ           25.809,09 TL   1.215.518,24 TL
2011 YILI TOPLAMI 103.236,36 TL 258.424,48 TL 361.660,84 TL
13/01/2012 MUŞ BAROSU A.YRD DENGELEME FONU GÖ   70.000,00 TL 1.285.518,24 TL
22/03/2012 MUŞ BAROSU ADLİ YRD DENG.FONU GÖND   60.000,00 TL 1.345.518,24 TL
02/04/2012 ADLİ YARDIM 1.TAKSİT ÖDEMESİ           39.775,42 TL   1.385.293,66 TL
13/06/2012 MUŞ BAROSU A.YRD.DENG.FONU HAVALESİ   162.889,10 TL 1.548.182,76 TL
03/07/2012 ADLİ YARDIM 2.TAKSİT ÖDEMESİ           39.775,42 TL   1.587.958,18 TL
01/10/2012 ADLİ YARDIM 3.TAKSİT ÖDEMESİ           39.775,42 TL   1.627.733,60 TL
19/10/2012 MUŞ BAROSU A.YRD.DENG.FONU HAVALESİ   75.089,00 TL 1.702.822,60 TL
31/12/2012 ADLİ YARDIM 4.TAKSİT ÖDEMESİ           39.775,42 TL   1.742.598,02 TL
2012 YILI TOPLAMI 159.101,68 TL 367.978,10 TL 527.079,78 TL
01/04/2013 ADLİ YARDIM 1.TAKSİT ÖDEMESİ           49.196,92 TL   1.791.794,94 TL
30/04/2013 MUŞ BAROSU A.YRD.DENGELEME FONU HA   50.000,00 TL 1.841.794,94 TL
01/07/2013 ADLİ YARDIM 2.TAKSİT ÖDEMESİ           49.196,92 TL   1.890.991,86 TL
        1.890.991,86 TL
        1.890.991,86 TL
2013 YILI TOPLAMI 98.393,84 TL 50.000,00 TL 148.393,84 TL
GENEL TOPLAM 728.094,28 TL 1.162.897,58 TL 1.890.991,86 TL