TBB Amblemi için bkz. Menüler -TBB - TBB Amblemi
 

TBB HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

Avukatlık Kanunu İle İlgili Çalışma

AVUKATLIK KANUNUNUN 96. MADDESİNİN DEĞİŞİKLİĞİNE DAİR KANUN TASARISI/ TEKLİFİ

Madde 1 — 19.3.1969 tarih ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 96. maddesinin 1. fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 2 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

GENEL GEREKÇE

1136 sayılı Avukatlık Kanununun 4667 sayılı Yasa ile değişik 96. maddesinin 1. fıkrasının son cümlesinde “Ancak, görev süresi iki dönemden fazla olamaz. ” denilmek suretiyle demokratik seçim usullerine göre göreve getirilen Baro Başkanına sadece iki dönem başkanlık yapma olanağı tanınmıştır.

Baro Başkanları o yer Barosuna bağlı avukatların özgür iradeleri uyarınca demokratik usullerle yapılan seçim sonucunda göreve getirilmektedir. Aynı zamanda avukatların iradelerinin yok sayılmasına neden olan Baro Başkanlarının ancak iki dönem başkanlık görevinde bulunmasına dair hükmün varlığı bu anlamda kısıtlayıcı, sınırlayıcı olup Teklif/Tasarıya konu sözü edilen cümlenin kaldırılması zorunluluğu doğmuştur.

Teklif/ Tasarıya konu çıkarılması gereken sözü edilen cümle ile getirilen kısıtlama sonucunda kimi Barolarda Seçim Kuruluna itirazlar iletilmiş olup çoğu yer Barosunda herhangi bir itiraz yapılmamıştır. Dolayısıyla Barolarda farklı uygulamalara neden olan sözü edilen kısıtlayıcı hükmün kaldırılması ihtiyacı doğmuştur.

Aynı doğrultuda hüküm içeren 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun 54. maddesinin 1. fıkrasında yer alan “Başkanlık ve genel başkanlık görevini üst üste iki dönem yapanlar bir seçim dönemi geçmedikçe tekrar başkan seçilemezler.” tümcesi Anayasa Mahkemesi tarafından Anayasa aykırı bulunarak iptal edilmiştir.

Sözü edilen benzer nitelikteki düzenlemenin iptal gerekçelerine de uygun olarak Teklif/ Tasarı önerisi ile Barolar arasında oluşan uygulama farklılıklarının önlenmesi ve avukatların özgür iradeleriyle gerçekleştirilen demokratik seçim sonucunda göreve getirilen Baro Başkanlarının görev süresinin nedensiz sınırlandırılmasının ortadan kaldırılması amaçlanmıştır.

Anasayfa
Avukat Arama
Avukat Stajyeri Arama
Site İçinde Ara
Elektronik Posta
av.tr Web Posta av.tr e-posta hesabınız
Konuşma Metinleri
TBB Başkanı
ve Başkan Yardımcılarının Konuşmaları
Etkinlikler
Basında TBB Son Hafta
Son hafta içinde kayıt bulunamadı
Basın Arşivi
 
Televizyonda TBB
6 Kasım 2016 - Halk TV
Halk TV -
DEMOKRASİNİN TEK YOLU HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜDÜR. FEYZİOĞLU'NDAN KUTUPLAŞMA UYARISI
28 Mayıs 2016 - CNNTürk
CNNTürk - HAFTA SONU
Televizyonda TBB
 
Sosyal Güvenlik
Avukatların Sosyal Güvenlik Sorunları SGK sorularınız
Son Çıkan Yayınlar
 

 

 

Her Hakkı Saklıdır ©2017 Türkiye Barolar Birliği TBB İletişim Adresi TBB Bilgi İşlem Müdürlüğü