TBB Amblemi için bkz. Menüler -TBB - TBB Amblemi
 

TBB HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

Bankacılık Kanunu İle İlgili Çalışma


BANKACILIK KANUNUNUN 125. MADDESİNİN DEĞİŞİKLİĞİNE DAİR KANUN TASARISI/ TEKLİFİ

Madde 1 — 19.10.2005 tarih ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 125. maddesinin 3. fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değişmiştir.

Fonun taraf olduğu davalarda Fonu temsil eden avukatlar lehine hükmolunan vekalet ücretleri 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi kurallarına uygun şekilde Fon Kurulunca belirlenecek esaslar çerçevesinde ilgili avukata ödenir.

Madde 2 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3 — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


GENEL GEREKÇE  

1136 sayılı Avukatlık Kanununun 4667 sayılı Yasa ile değişik 164. maddesinin son fıkrasında “ Dava sonunda, kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekâlet ücreti avukata aittir. Bu ücret, iş sahibinin borcu nedeniyle takas ve mahsup edilemez, haczedilemez.” denilmek suretiyle karşı tarafa yükletilen vekalet ücretinin avukata aidiyeti kesinleştirilerek hüküm altına alınmıştır.

Teklif/ Tasarıya konu Bankacılık Kanununun 125. maddesinin 3. fıkrası uyarınca Fonu temsil eden avukatlar lehine hükmolunan vekalet ücretlerinin hak sahiplerine dağıtımı Fon Kurulunun belirleyeceği esaslar çerçevesinde yapılırken Avukatlık Kanununun avukatın emeğinin korunması amacıyla yeniden düzenlenen 164. maddesinde yer alan karşı tarafa yükletilen vekalet ücretinin avukata ait olduğu emredici düzenlemesine aykırı uygulamalar nedeni ile 19.10.2005 tarih ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 125. maddesinin 3. fıkrasında değişiklik yapılması ihtiyacı doğmuştur.

Değişiklik önerisi ile Fon Kurulunca belirlenecek esaslarda 1136 sayılı Avukatlık Kanununu ve Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi hükümlerine aykırı şekilde düzenleme yapılması olasılığının ortadan kaldırılması amaçlanmıştır.

Anasayfa
Avukat Arama
Avukat Stajyeri Arama
Site İçinde Ara
Elektronik Posta
av.tr Web Posta av.tr e-posta hesabınız
Konuşma Metinleri
TBB Başkanı
ve Başkan Yardımcılarının Konuşmaları
Etkinlikler
Basında TBB Son Hafta
Son hafta içinde kayıt bulunamadı
Basın Arşivi
 
Televizyonda TBB
6 Kasım 2016 - Halk TV
Halk TV -
DEMOKRASİNİN TEK YOLU HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜDÜR. FEYZİOĞLU'NDAN KUTUPLAŞMA UYARISI
28 Mayıs 2016 - CNNTürk
CNNTürk - HAFTA SONU
Televizyonda TBB
 
Sosyal Güvenlik
Avukatların Sosyal Güvenlik Sorunları SGK sorularınız
Son Çıkan Yayınlar
 

 

 

Her Hakkı Saklıdır ©2017 Türkiye Barolar Birliği TBB İletişim Adresi TBB Bilgi İşlem Müdürlüğü