TBB Amblemi için bkz. Menüler -TBB - TBB Amblemi
 

TBB HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ

Tebligat Kanunu İle İlgili Çalışma


TEBLİGAT KANUNUNUN 1, 41. ve 61. MADDELERİNİN DEĞİŞİKLİĞİNE DAİR KANUN TASARISI/ TEKLİFİ

Madde 1 — 11.2.1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun 1. maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca avukatlara tanınan tebligat yapabilme hakkı ile müzekkereleri elden takip etme yetkisi saklıdır.

Madde 2 — 11.2.1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun 41. maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Avukatlar, kazai mercilerin tebligat konusunda bir kararı olmaksızın, vekalet aldıkları işlerde, ilgili kazai merci aracılığı ile diğer tarafa adli kağıt ve belge tebliğ edebilirler.

Madde 3 — 11.2.1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun 61. maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir,

1136 sayılı Avukatlık Kanunu hükümleri saklıdır.

Madde 4 — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 5 — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


GENEL GEREKÇE

11.2.1959 tarihli 7201 sayılı Tebligat Kanununun hukuk devleti olan ülkemizde savunma hakkının bir uzantısı ve garantisi olarak ayrı bir önemi bulunmaktadır. Yargının kurucu unsurlarından savunmayı temsil eden avukatların da usul ekonomisi ilkeleri gözetilerek yargılamanın etkin şekilde gerçekleştirilmesi temel hedefinden hareketle "her türlü hukukî mesele ve anlaşmazlıkların adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını her derecede yargı organları, hakemler, resmî ve özel kişi, kurul ve kurumlar nezdinde sağlamak" amacıyla "...mahkeme, hakem veya yargı yetkisini haiz bulunan diğer organlar huzurunda gerçek ve tüzel kişilere ait hakları dava etmek ve savunmak" görevini yürüttükleri ve "yargı organları, emniyet makamları, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu iktisadî teşebbüsleri, özel ve kamuya ait bankalar, noterler, sigorta şirketleri ve vakıflar avukatlara görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olmak zorunda" oldukları Avukatlık Kanununda hüküm altına alınmıştır.

1136 sayılı Avukatlık Kanununun 2. maddesinin son cümlesinde yer alan "Derdest davalarda müzekkereler duruşma günü beklenmeksizin mahkemeden alınabilir." düzenlemesi ile 56. maddenin 4. fıkrasındaki "Avukatlar, vekaletname aldıkları işlerde, ilgili yargı mercii aracılığı ile ve bu yargı merciinin tebligat konusunda bir karan olmaksızın, diğer tarafa adli kağıt ve belge tebliğ edebilirler. Tebliğ edilen kağıt ve belgelerin birer nüshası, gerekli harç, vergi ve resim ödenmek şartıyla, ilgili yargı merciinin dosyasına konur." hükmünün sözünü ettiğimiz temel hedefe ulaşmak için uygulanmasının sağlanması çabası 11.2.1959 tarihli 7201 sayılı Tebligat Kanununda değişiklik ihtiyacı doğurmuştur.

Tebligat Kanununun tasarıya konu maddelerinde yukarıda alıntılanan Avukatlık Kanunu hükümlerine açıkça aykırılık bulunmasa da; sözü edilen tasarıya konu maddelere dair uygulamada farklı yorumlar yapılarak farklı uygulamalara neden olunmakta ve avukatlara görevlerinin yerine getirilmesinde çeşitli güçlükler yaratılmaktadır. Hazırlanan tasarıda Avukatlık Kanununun avukatlara tanıdığı "tebligat yapabilme hakkı" ile "müzekkereleri elden takip etme yetkisi" Tebligat Kanununda açık bir şekilde hükme bağlanarak uygulamada avukatların karşılaştığı sorunların çözülmesi amaçlanmış ve bu yönde düzenlemeler getirilmiştir.


MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1 — 7201 sayılı Tebligat Kanununun 1. maddesine "1136 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca avukatlara tanınan tebligat yapabilme hakkı ile müzekkereleri elden takip etme yetkisi saklıdır." fıkrası eklenmiştir.

Bilindiği gibi; yargılama ve icra takiplerinin çeşitli aşamalarında mahkemece resmi ve özel kuruluşlara yönelik çeşitli buyruklar içeren müzekkereler "elden takip" yetkisi ile ilgili avukata verilerek işlemin hızlandırılması hedeflenmektedir.

Yapılan bu değişiklikle Avukatlık Kanununun 2. ve 56. maddesi ile avukatlara tanınan "müzekkereleri elden takip etme yetkisi" ile "tebligat yapabilme hakkı" Tebligat Kanununda hiçbir kuşkuya yer vermeyecek açıldıkta hüküm altına alınarak uygulamada avukatların karşılaştığı sorunların çözümü amaçlanmıştır.

Böylelikle yargılamanın usul ekonomisi ilkeleri gereği zamandan tasarruf etmek suretiyle hızlı ve yargının kurucu unsuru savunmayı temsil eden avukatlar söz konusu olduğu için de güvenli şekilde yürütülmesi sağlanacaktır.

Madde 2 — 7201 sayılı Tebligat Kanununun 41. maddesine "Avukatlar, kazai mercilerin tebligat konusunda bir kararı olmaksızın, vekalet aldıkları işlerde, ilgili kazai merci aracılığı ile diğer tarafa adli kağıt ve belge tebliğ edebilirler." fıkrası eklenmiştir.

Avukatlık Kanununun 56. maddesinin 4. fıkrasına uygun olarak yapılan bu değişiklikle avukatların vekalet aldıkları işlerde, ilgili yargı mercii aracılığı ile ve bu yargı merciinin tebligat konusunda bir kararı olmaksızın, diğer tarafa adli kağıt ve belge tebliğ edecekleri hükme bağlanarak kazai mercilerin memur vasıtasıyla yaptıracakları tebligatların avukat vasıtasıyla yapılmasının da mümkün olduğu hüküm altına alınmıştır.

Madde 3 — 7201 sayılı Tebligat Kanununun 61. maddesine "1136 sayılı Avukatlık Kanunu hükümleri saklıdır." fıkrası eklenmiştir.

Madde hükmü uyarınca diğer kanunlarda tebligatla ilgili olarak çeşitli kanunlara yapılan yollamalarda Tebligat Kanunu uygulanmakla birlikte; yapılan değişiklikle, özel kanun niteliğindeki Avukatlık Kanununun uygulanacağının hüküm altına alınması amaçlanmaktadır.

Madde 4 — Yürürlük maddesidir.

Madde 5 — Yürütme maddesidir.

 

Anasayfa
Avukat Arama
Avukat Stajyeri Arama
Site İçinde Ara
Elektronik Posta
av.tr Web Posta av.tr e-posta hesabınız
Konuşma Metinleri
TBB Başkanı
ve Başkan Yardımcılarının Konuşmaları
Etkinlikler
Basında TBB Son Hafta
21 Haziran 2017 Çarşamba
Yerel - Burdur

TBB Alman Avukatlar Birliği arasında işbirliği anlaşması
19 Haziran 2017 Pazartesi
Ülker Gazetesi

TBB ve Alman Avukatlar Derneği Arasında Büyük Dayanışma
19 Haziran 2017 Pazartesi
Yerel - Güçlü Anadolu

Adalete Erişim Yuvarlak Masa Toplantısı yapıldı
15 Haziran 2017 Perşembe
Yerel - Aydın Denge

Yeni HSK'dan Hakim güvencesini sağlamasını bekliyoruz
14 Haziran 2017 Çarşamba
Yerel - Gaziantep GAP

Yeni HSK'dan Hakim güvencesini sağlamasını bekliyoruz
1 Haziran 2017 Perşembe
Yerel - İskenderun - Ses

Barolar, Aladağ'ın takipçisi
24 Mayıs 2017 Çarşamba
Aydınlık Gazetesi

Avukat seçme özgürlüğü tebliğ ile kısıtlanamaz
24 Mayıs 2017 Çarşamba
Türkiye'de Yeni Çağ

Danıştay, avukat seçme kısıtlamasını durdurdu
15 Mayıs 2017 Pazartesi
Cumhuriyet

Barolar yine Feyzioğlu dedi
15 Mayıs 2017 Pazartesi
Hürriyet

Feyzioğlu yeniden TBB Başkanı seçildi
15 Mayıs 2017 Pazartesi
Posta

Gelecek aydınlık
15 Mayıs 2017 Pazartesi
Türkiye'de Yeni Çağ

Baro'dan anayasa değişikliği taslağı
15 Mayıs 2017 Pazartesi
Türkiye'de Yeni Çağ

İktidarın emrindeki yargı, savunulamaz
15 Mayıs 2017 Pazartesi
Türkiye'de Yeni Çağ

İktidarın emrindeki yargı, savunulamaz
14 Mayıs 2017 Pazar
Aydınlık

TBB Genel Kurulu'nda seçim heyecanı
14 Mayıs 2017 Pazar
Hürriyet

Yüzde 50 hukuka güvenini yitirdi
23 Nisan 2017 Pazar
Birgün

YSK'nın görevi kanun yazmak değil
23 Nisan 2017 Pazar
Korkusuz

YSK'nın görevi kanun yazmak değil
23 Nisan 2017 Pazar
Türkiye'de Yeni Çağ

YSK'nın kanun yazma görevi yok
23 Nisan 2017 Pazar
Yurt Gazetesi

YSK'nın görevi kanun yazmak değil
23 Nisan 2017 Pazar
Yurt Gazetesi

Feyzioğlu'ndan YSK'ya Eleştiri
20 Nisan 2017 Perşembe
Güney

Türkiye Barolar Birliği'nden YSK'ye tepki
19 Nisan 2017 Çarşamba
Son Söz

Barolar Birliği'nden YSK'ya Tepki
19 Nisan 2017 Çarşamba
Yerel - Boğaz Vitamin

Hukuka Aykırılıkları Görmezden Gelmek Üzüntü Vericidir
19 Nisan 2017 Çarşamba
Yerel - Kıbrıs Gazetesi

YSK usulsüzlüklerin tespitini imkansız kıldı
19 Nisan 2017 Çarşamba
Yurt Gazetesi

Hukuksuzluklar görmezden geliniyor
18 Nisan 2017 Salı
Aydınlık

Feyzioğlu'ndan YSK kararına tepki
18 Nisan 2017 Salı
Birgün

Hukuksuzluklar örtülüyor
18 Nisan 2017 Salı
Günlük Evrensel

Mühürsüz pusulalarla ilgili AYM kararı var
18 Nisan 2017 Salı
Hürriyet

TBB'den YSK'ya Referandum Çağrısı
18 Nisan 2017 Salı
Posta

YSK'nın kararı hukuka aykırı
18 Nisan 2017 Salı
Vatan

Hukuk görmezden geliniyor
18 Nisan 2017 Salı
Yerel - Son Haber

Yargıya taşıyacaklar
14 Nisan 2017 Cuma
Yerel - Burdur

TBB ve engelliler seçim güvenliği işbirliğinde
10 Nisan 2017 Pazartesi
Hürses

Kamu Avukatları Çalıştay yaptı
10 Nisan 2017 Pazartesi
Yerel - Körfez

Kamu Avukatları Kurulu Çalıştayı yapıldı
10 Nisan 2017 Pazartesi
Yerel - Mersin İmece

Başkan, Tek Adam Demek
16 Mart 2017 Perşembe
Çorum Hakimiyet

Mevcut anayasadan biz de memnun değiliz ama...
16 Mart 2017 Perşembe
Çorum Hakimiyet

Mevcut anayasadan biz de memnun değiliz ama...
16 Mart 2017 Perşembe
Yerel - Çorum Haber

O kapı 80 milyona açıktır
15 Mart 2017 Çarşamba
Anayurt

Feyzioğlu: İkbal beklemiyoruz
15 Mart 2017 Çarşamba
Günboyu

Evlatlarımıza yaşanılır ülke armağan edelim
15 Mart 2017 Çarşamba
Haber Ekspres

Toplumu bilgilendirmek görevimiz
15 Mart 2017 Çarşamba
Hürriyet

Bu mücadelemiz torunlarımız için
15 Mart 2017 Çarşamba
Türkiye'de Yeni Çağ

Anayasa için bilgi vermek görevimiz
15 Mart 2017 Çarşamba
Vatan

Cumhurbaşkanı'na yanıt : Görevimiz
15 Mart 2017 Çarşamba
Yerel - 24 Saat

Feyzioğlu:Milletimizi bilgilendirmek görevimiz
15 Mart 2017 Çarşamba
Yerel - 24 Saat

Milletimizi bilgilendirmek görevimiz
15 Mart 2017 Çarşamba
Yerel - Aydın Denge

Türkiye'nin alına saatli bomba yerleştirilmek isteniyor
15 Mart 2017 Çarşamba
Yerel - Eskişehir Sakarya

Bu sözleri kabul etmiyoruz
15 Mart 2017 Çarşamba
Yerel - Eskişehir Sakarya

Bilgilendirme yapmak görevimiz
15 Mart 2017 Çarşamba
Yerel - Karadeniz

Anaysa değişiklikleri hukukçunun meselesidir
15 Mart 2017 Çarşamba
Yerel - Samandağ

Baro'dan Eğitim seminerlerine devam
14 Mart 2017 Salı
Dokuz Sütun

TÜRK-AV üyeleri artık yalnız değil
14 Mart 2017 Salı
Düzce Postası

Baro, mağdur kadınlar için harekete geçti
Basın Arşivi
 
Televizyonda TBB
6 Kasım 2016 - Halk TV
Halk TV -
DEMOKRASİNİN TEK YOLU HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜDÜR. FEYZİOĞLU'NDAN KUTUPLAŞMA UYARISI
28 Mayıs 2016 - CNNTürk
CNNTürk - HAFTA SONU
Televizyonda TBB
 
Sosyal Güvenlik
Avukatların Sosyal Güvenlik Sorunları SGK sorularınız
Son Çıkan Yayınlar
 

 

 

Her Hakkı Saklıdır ©2017 Türkiye Barolar Birliği TBB İletişim Adresi TBB Bilgi İşlem Müdürlüğü