Türkçe Site English Site

         

ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ MERKEZİ

BİRİM YAPISI

Hali hazırda bir müdür (Avukat) ve bir uluslararası ilişkiler uzmanından teşkil olarak faaliyetlerini sürdüren Türkiye Barolar Birliği Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği Merkezi, Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı ve Yönetim Kurulunun direktifleri doğrultusunda aşağıdaki görevleri ifa etmektedir.

 • Uluslararası Baro Örgütleri, Avukat Birlikleri, Hukuk Birlikleri, Baro Federasyonları ve Hukuk Kurumları ile temaslarda bulunmak, bu kurum ve kuruluşlarca düzenlenen toplantılara katılmak ve raporlamak,
 • Yabancı memleket baroları, avukat birlikleri, hukuk cemiyetleri ve hukuk kurumları ile temaslarda bulunmak,
 • Türkiye’deki avukatlık mesleğini ve Türk hukuk sistemini uluslararası alanda tanıtmak,
 • Avrupa Birliği’ne katılım sürecinde (barolarla eşgüdüm sağlayarak), Avrupa Birliği’nin kurumsal yapısını, üye ülkelerde avukat ve baro birliklerinin konumları ile ilgili Avrupa Birliği mevzuatını izlemek, Avrupa Birliği’nde avukatlık hizmetleri ve düzenlemeleri ile ilgili gelişmeleri izleyerek raporlamak,
 • Avrupa Birliği’ne katılım müzakereleri nedeni ile gerçekleştirilen tarama sürecini izlemek, ulusal ve uluslararası toplantılara katılmak, ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde iletişimi sağlamak ve raporlamak,
 • Uluslararası mesleki kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilen toplantılara katılıma ilişkin düzenlemeleri ve ülkemizde gerçekleştirilecek uluslararası toplantı ve konferanslara ilişkin organizasyonları yapmak,
 • Avrupa Barolar ve Hukuk Kuruluşları Konseyi (Council of Bars & Law Societies of Europe-CCBE)’nin düzenlediği toplantılara katılmak, Avrupa Birliği düzeyinde avukatlık mesleği ile ilgili gelişme ve girişimleri takip etmek, ülkemizdeki uygulamaları, hukuk ve avukatlık mesleği alanındaki gelişmeleri tanıtmak, katılım sağlanan toplantılarla ilgili rapor hazırlamak,
 • Türkiye Barolar Birliği’nin üyesi olduğu Uluslararası Barolar Birliği (International Bar Association-IBA) ve Avrupa Barolar Federasyonu (European Bars Federation-EBF) ile ilişkileri sürdürmek, toplantılara katılmak, rapor hazırlamak,
 • Avukatlık mesleğinin gelişimine yönelik her türlü faaliyet ve eğitim çalışması için gerekli kurum ve kuruluşlarla irtibat sağlayarak uluslararası projeler hazırlamak, yürütmek ve/veya yönetmek, raporlar düzenlemek,
 • Uluslararası hukuki gelişmeler ve insan hakları, hukuk devleti, temel hak ve hürriyetler gibi temel kavramlara yönelik ulusal ve uluslararası seminer, konferans, toplantı, çalıştay ve benzeri etkinlikler düzenlemek,
 • Uluslarüstü hukuk alanındaki gelişmeleri takip ederek, gelişmelerin ülkemize uyarlanması için gerekli çalışmaları sürdürmek,
 • Düzenlenen seminer, konferans, toplantı, çalıştay ve benzeri faaliyetler sonrasında Türkiye Barolar Birliği Başkanlık Makamı tarafından yayınlanmasına karar verilen yayınlar konusunda gerekli çalışmaları, Türkiye Barolar Birliği Yayın İşleri Müdürlüğü ile eşgüdümlü şekilde sürdürmek,
 • Avrupa Komisyonu tarafından Türkiye Cumhuriyeti’ne tanınan hibelerin mesleğin gelişimi amacıyla kullanılmasını sağlamak için eğitim, kurumsal kapasite gelişimi, demokrasi ve insan hakları, hareketlilik ve benzeri başlıklarda uluslararası projeler hazırlayarak ilgili kurumlara sunmak, sağlanacak hibe fonlarının idari ve -Türkiye Barolar Birliği Muhasebe Müdürlüğü ile eşgüdüm halinde- mali takibini yapmak, gerek duyulması durumunda projeleri doğrudan yönetmek,
 • Türkiye Barolar Birliği’nin katılımcı sıfatı ile taraf olduğu uluslararası projeleri takip etmek ve raporlamak,
 • Türkiye Barolar Birliği’nin yabancı ülkelerle temaslarını sağlamak amacı ile sürdürdüğü yazışmaları hazırlamak ve tercüme etmek,
 • Türkiye Barolar Birliği resmi internet sitesini İngilizce dilinde hazırlamak ve güncellemek,
 • Türkiye Barolar Birliği’nin ilgili birimlerince hazırlanan seminer, konferans, toplantı, çalıştay ve benzeri faaliyetlerin organizasyonunda teknik destek sağlamak,
 • Türkiye Barolar Birliği’nin ilgili birimlerince uygulanmasında mesleki açıdan fayda görülen uluslararası projelerin hazırlanmasında ve sunumunda teknik destek sağlamaktır.

 

Av.tr e-posta hesabınıza ulaşmak için tıklayınız
TBB Başkanı ve Başkan Yardımcılarının yaptığı konuşmalar
Son hafta içinde kayıt bulunamadı
Tüm Basında TBB Haberleri
6 Kasım 2016 - Halk TV
DEMOKRASİNİN TEK YOLU HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜDÜR. FEYZİOĞLU'NDAN KUTUPLAŞMA UYARISI

28 Mayıs 2016 - CNNTürk

TBB Baro Avukat Portalına Giriş
TBB Baro Avukat Portalına Giriş
Uluslararası Avukatlar Birliği’nin (UIA) 54. Kongresi
30 Ekim - 3 Kasım 2010
İstanbul Barosu


TBB Baro Avukat Portalına Giriş
TBB Baro Avukat Portalına Giriş
 

Bize
Yazın
  Bilgi Edinme
Başvurusu
Adres:
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı
Oğuzlar Mah. Barış Manço Cd. Av. Özdemir Özok Sk.
No:8 06650 Balgat/ANKARA
Tel: +90 312 292 59 00 ( Pbx )
Faks: +90 312 286 31 00 - 286 55 65
Her Hakkı Saklıdır
©2018 Türkiye Barolar Birliği
Tasarım
TBB Bilgi İşlem Müdürlüğü