Türkçe Site English Site

AVRUPA’DAN HABERLER
(Temmuz-Ağustos 2010)

İngiltere

Birleşik Krallık, Kıta Avrupa’sından bakıldığında garipsenen Anglo-Sakson hukuk sistemine rağmen, hukuka bakış açısı ve her an değişime açık sistemi ile Avrupa hukuk sistemleri içerisinde nevi şahsına münhasır bir yerde bulunmaktadır.  Sistemin her an yeniliğe açık yapısında sistem içerisinde çok önemli bir role sahip olan İngiltere ve Galler Hukuk Cemiyeti’nin (Law Society of England and Wales) büyük payı yadsınamaz.

Solicitor (Duruşmaya Girmeyen Avukat; yazıda “Dosya Avukatı” olarak anılacaktır)’ların mesleki örgütü konumundaki İngiltere ve Galler Hukuk Cemiyeti diğer tüm görev ve sorumluluklarının yanı sıra, 2006 yılına kadar hangi koşulları taşıyan kişilerin Dosya Avukatı olabileceğini de belirlemekteydi. Bu tarihte çıkartılan bir yasa ile yarı-bağımsız bir organ olarak Dosya Avukatları Düzenleme Kurumu (Solicitors Regulation Authority, SRA) kurulmuş, mesleki eğitim ve mesleğe kabul gibi konularda bu kurum yetkili kılınmıştır.

SRA, kurulduğu günden bu yana, yabancı ülke avukatlarının İngiltere ve Galler’de akredite olarak dosya avukatlığı yapabilmesine de olanak tanıyan Qualified Lawyers Transfer Regulations (QLTR) düzenlemesine bağlı olarak Qualified Lawyers Transfer Test (QLTT) adında bir sınav yapmaktaydı.

İçinde bulunduğumuz günlerde ise OLTR ve QLTT’nin uygulamadan kaldırılması yönünde çalışmalar sürdürülmektedir. SRA’nin resmi görüşüne göre, OLTR ve OLTT mevcut aksaklıklar ve başvurucuların menfaati gözetilerek revize edilecek ve yerine Qualified Lawyers Transfer System (QLTS) adı altında bir düzenleme getirilecektir.

QLTS’e yönelik çalışmaların bir parçası olarak, ülkeler bazında bir inceleme yürütülmekte ve İngiltere ve Galler sistemi içerisine kabul edilebilecek nitelikte avukat yetiştiren ülkeler belirlenmeye çalışıldığı bilinmektedir. Bu bağlamda, SRA’nın herhangi bir ülke sistemindeki avukatları nitelikli olarak adlandırması için sistem içerisindeki avukatların haiz olması gereken nitelikler şu şekildedir:

 • “Duruşmaya çıkma hakkı olmalı,
 • Hukuki sistemi içerisinde mahkemenin görevlisi/unsuru olmalı,
 • Unvanı hukuk eğitimi ve kursları sonucunda verilmiş olmalı (uzmanlık dışında),
 • Kalifikasyonuna kısaltılmış veya hızlandırılmış bir yol ile sahip olmamalı,
 • Tanınmış bir hukuki faaliyet sürdürme yetkisi olmalı.”

Avukatların sayılan niteliklere haiz olduğu hukuk sistemlerinden, İngiltere ve Galler’de dosya avukatı olarak akredite olabilmek için QLTS değerlendirmesine başvuru yapılabilecektir. Bunun yanı sıra, QLTS incelendiğinde birçok farklı noktada, sınava girme hakkı tanınacak hukuk sistemleri avukatlarının ön koşul olarak “gerekli tatmin edici karakter ve uygunluk şartlarına haiz olması” gerektiğinden bahsedildiği de görülecektir.

QLTS sınavı üç ana grubun (U.K, European Lawyers, International Lawyers) mesleki yeterliliklerini ve uygunluklarını ölçmeyi/değerlendirmeyi hedeflemektedir. Bu bağlamda, uygulanması tasarlanan değerlendirme iki temel aşamadan oluşmaktadır.
Değerlendirmenin ilk aşaması yazılı usulde gerçekleştirilecek olup;

 • “Dava avukatları için muhasebe kuralları, mesleki etik, mali düzenlemeler
 • Mülkiyet ve veraset
 • Dava takibi
 • İş hukuku ve uygulaması
 • Sözleşme ve haksız fiil
 • İngiliz hukuk sistemi, dava hakkı, insan hakları ve Avrupa Birliği hukuku”

konularını içerecektir.

Değerlendirmenin ikinci aşamasında ise adayın Dosya Avukatı olabilmesi için gerekli etkileşimsel ve uyuşmazlık çözme becerileri ve bunun yanı sıra hukuki, mesleki ve müvekkil ile ilişkiler konularında bilgi ve becerileri değerlendirilecektir.

QLTS sistemi içerisinde yabancı avukatların söz konusu değerlendirmelerden ayrı olarak dil becerilerinin test edilmesi amacı ile ayrıca bir sınava daha girmeleri gerekmektedir.

Sonuç olarak, SRA tarafından hali hazırda uygulamaya koyulan yeni sistem uluslararası alanda; transfer yolu ile İngiltere ve Galler sistemi içerisinde dosya avukatlığı yapılmasına müsaade edilmeyen birçok ülkeye karşı çekilen “Çin Seti”nin yumuşatılması için bir çaba olarak karşılanmaktadır. Birçok kuliste konu özellikle Hizmet Ticareti Genel Anlaşması (General Agreement on Trade in Services,GATS) ve Dünya Ticaret Örgütü (World Trade Organization, WTO) anlaşmaları çerçevesinde değerlendirilmektedir.

Her geçen gün kapsamı ve uygulama alanı genişleyen GATS anlaşması doğrultusunda ülkeler arasında hizmet ticareti hızla yayılmaktadır. GATS çerçevesinde hazırlanan ikili işbirliği anlaşmalarında, herhangi bir alanda karşılıklı hizmet ticaretine olanak sağlanabilmesi için hemen her ülke tarafından mütekabiliyet ilkesinin (reciprocity principle) gözetilmekte olduğu da bilinmektedir.

Bu bağlamda, konuya vakıf birçok kişi tarafından, SRA’nın yenilik çalışmaları bir yandan gelecekte İngiltere ve Galler Sistemi içerisinde faaliyet göstermesi muhtemel -Avrupa Birliği üyesi olmayan- yabancı avukatların kalifikasyonunu garanti altına almak, diğer yandan ise dev İngiliz Hukuk Firmaları için birçok yeni pazar yaratılması yönünde rakip ülkelerin bir adım öne geçmek olarak değerlendirilmektedir.

Detaylı bilgi için bkz. http://www.sra.org.uk/solicitors/solicitors.page

Detaylı bilgi için bkz. http://www.qltt.co.uk/

 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

Uzun tartışmalar ve diplomatik krizlerin ardından Avrupa İnsan Haklarını Sözleşmesine ek 14. Protokol, 1 Haziran 2010 tarihi itibariyle yürürlüğe girmişti.  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (European Court of Human Rights) yazı işleri müdürlüğü tarafından 11. ve 14. protokollerle değişik başvuru kılavuzu hazırlanarak Mahkemenin resmi internet sitesinde yayınlandı. Daha fazla bilgi ve güncellenmiş başvuru kılavuzunun Türkçe tercümesi http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/3EA6B7A6-BD90-4315-BEA2-F121A34FE74D/0/TUR__P0_pack.pdf internet adresinden edinilebilir.

 

 

Av.tr e-posta hesabınıza ulaşmak için tıklayınız
TBB Başkanı ve Başkan Yardımcılarının yaptığı konuşmalar
Son hafta içinde kayıt bulunamadı
Tüm Basında TBB Haberleri
6 Kasım 2016 - Halk TV
DEMOKRASİNİN TEK YOLU HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜDÜR. FEYZİOĞLU'NDAN KUTUPLAŞMA UYARISI

28 Mayıs 2016 - CNNTürk

TBB Baro Avukat Portalına Giriş
TBB Baro Avukat Portalına Giriş
Uluslararası Avukatlar Birliği’nin (UIA) 54. Kongresi
30 Ekim - 3 Kasım 2010
İstanbul Barosu


TBB Baro Avukat Portalına Giriş
TBB Baro Avukat Portalına Giriş
 

Bize
Yazın
  Bilgi Edinme
Başvurusu
Adres:
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı
Oğuzlar Mah. Barış Manço Cd. Av. Özdemir Özok Sk.
No:8 06650 Balgat/ANKARA
Tel: +90 312 292 59 00 ( Pbx )
Faks: +90 312 286 31 00 - 286 55 65
Her Hakkı Saklıdır
©2018 Türkiye Barolar Birliği
Tasarım
TBB Bilgi İşlem Müdürlüğü