Türkçe Site English Site

AVRUPA BAROLAR KONSEYİ
COUNCIL OF BARS AND LAW SOCIETIES OF EUROPE (CCBE)
TBB’NİN CCBE TEMSİLCİSİ: Av. Derya YEŞİLADALI

 Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa Ekonomik Bölgesi (AEB) avukatlarının ve avukatlık meslek kurumlarının Avrupa’da resmi temsilciliğini yapan CCBE, 1960 yılında kurulmuş olup bunu takiben ve günümüze kadar ki süreçte Avrupalı avukatların görüşlerinin gelişmesinde ve demokrasinin ve hukuk kurallarının dayanağı olan yasal prensiplerin savunulmasında ön sırada yer almıştır.

AB ve AEB’den barolar ve hukuk cemiyetlerinin üye olduğu CCBE, kar amacı gütmeyen uluslararası bir kuruluştur. Bugün itibariyle 31 tam (asıl) üyesi bulunan CCBE, 1.000.000’dan fazla Avrupalı avukatı temsil etmektedir. TBB ise, CCBE’ye 1995 yılında üye olmuştur.

CCBE’de üç üyelik statüsü bulunmaktadır. Bunlar;

  • Tam üyeler ( Asıl) (Full Members)  
  • Ortak üyeler (Associate Members)
  • Gözlemci üyeler (Observer Members)

AB’nin 27 üyesinin tüm ulusal baroları ve hukuk kurumları, Avrupa Ekonomik Bölgesi’nin üç üyesi ( Norveç, Liechtenstein ve İzlanda)  ve İsviçre ile birlikte toplam 31 ülke tam üyedir.

Türkiye’nin de aralarında bulunduğu Avrupa Konseyi’ne üye ve AB ile üyelik müzakeresi yapan üyeler 2007 yılı itibariyle ortak üye sıfatını kazanmıştır.  Türkiye ve Hırvatistan ortak üyedir.

Diğer Avrupa Konseyi ülkeleri olan Arnavutluk, Bosna Hersek, Dağlık Karadağ, Ermenistan, Gürcistan, Makedonya, Moldova, Sırbistan ve Ukrayna gözlemci üyedir.

Avrupa kurum ve kuruluşları nezdinde avukatları ve baroları temsil eden ve avukatlığın sesi olarak bilinen CCBE, barolar ile Avrupa adli ve resmi kurum ve kuruluşlar arasında bir köprü görevi görmektedir. Avukatların diğer üye ülkelerde geçici olarak, kuruluş şeklinde veya tekrar vasıflanarak çalışmasını düzenleyen Avrupa Direktiflerinin resmen yürürlüğe konmasına ilişkin olarak Avrupa Komisyonu tarafından CCBE’ye sık sık danışılmaktadır.

Tüm üyeler, hukuk kurallarının, insan haklarının ve demokratik değerlerin savunulmasını en önemli görevleri arasında sayan CCBE’nin Meslek Kuralları (Code of Conduct)’na uymakla yükümlü bulunmaktadır. Altı yıllık taslak hazırlıkları ve danışmalar neticesinde 1988 yılında CCBE Meslek Kurallarının benimsenmesi, CCBE’nin gelişmesinde dönüm noktasıdır. Avrupa’nın oldukça çeşitli ulusal yasaları arasında doğan sınır ötesi ihtilafların çözümüne yardımcı olacağı için gerekliliği hissedilen bu meslek kuralları, Avrupa Topluluğu içerisinde yer alan avukatların birbirleriyle profesyonel bağlantılarını  ve kendi ülkeleri dışında diğer üye ülkelerde çalışan avukatların faaliyetlerini yönetmektedir. Bu meslek kuralları, mesleki bağımsızlık, müvekkil gizliliği, hizmetlerin reklamı ve müvekkillere, mahkemelere ve diğer avukatlara karşı davranışları içeren prensiplerin çatısını oluşturmaktadır. Ayrıca bu kurallar, ulusal yasalar arasında ki farklılıkların giderilmesine yardımcı olup, yasal hizmetlerin sınır ötesi hareketlerini oldukça kolaylaştırmaktadır.

Bütün Avrupa’da kabul görmüş bulunan CCBE Kimlik Kartları, üye ülkelerde kart sahibini avukat olarak tanımlamakta ve kendi ülke yargı yetkisi dışında aktif olarak çalışan avukatlara mahkemelere ve kurumlara girişlerinde yardım etmektedir. Her ne kadar 1978 yılında CCBE tarafından oluşturulan bu kimlik kartları yine CCBE tarafından üretilmekteyse de, ulusal barolar veya hukuk kurumları başvuranın başvuru esnasında yetkilendirilmiş bir avukat olduğunu ve avukat olarak kayıtlı olduğunu saptamak için münasip teyit prosedürlerinin izlenmiş olduğunu garanti etmek suretiyle CCBE adına  düzenleme merciidirler. Bu kart Avrupa Adalet Divanı ve Bidayet Mahkemesi tarafından da kabul görmektedir. 2007 yılında TBB ile CCBE arasında yapılan Lisans Sözleşmesi doğrultusunda TBB üyesi tüm avukatlara, CCBE Kimlik Kartı düzenlenmektedir.

 

İletişim Bilgileri
CCBE
Avenue de la Joyeuse Entrée 1-5
1040 Bruxelles – BELGIUM
Tel.: +32 (0)2 234 6510
Fax.: +32 (0)2 234 65 11/12
ccbe@ccbe.eu
www.ccbe.eu

 

 

Av.tr e-posta hesabınıza ulaşmak için tıklayınız
TBB Başkanı ve Başkan Yardımcılarının yaptığı konuşmalar
Son hafta içinde kayıt bulunamadı
Tüm Basında TBB Haberleri
6 Kasım 2016 - Halk TV
DEMOKRASİNİN TEK YOLU HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜDÜR. FEYZİOĞLU'NDAN KUTUPLAŞMA UYARISI

28 Mayıs 2016 - CNNTürk

TBB Baro Avukat Portalına Giriş
TBB Baro Avukat Portalına Giriş
Uluslararası Avukatlar Birliği’nin (UIA) 54. Kongresi
30 Ekim - 3 Kasım 2010
İstanbul Barosu


TBB Baro Avukat Portalına Giriş
TBB Baro Avukat Portalına Giriş
 

Bize
Yazın
  Bilgi Edinme
Başvurusu
Adres:
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı
Oğuzlar Mah. Barış Manço Cd. Av. Özdemir Özok Sk.
No:8 06650 Balgat/ANKARA
Tel: +90 312 292 59 00 ( Pbx )
Faks: +90 312 286 31 00 - 286 55 65
Her Hakkı Saklıdır
©2017 Türkiye Barolar Birliği
Tasarım
TBB Bilgi İşlem Müdürlüğü