Türkçe Site English Site

AVRUPA BAROLAR FEDERASYONU (FBE)
EUROPEAN BARS FEDERATION
FÉDÉRATION DES BARREAUX D’EUROPE

 1. KURULUŞ

Avrupa Barolar Federasyonu, 1986 yılı Haziran ayında Paris’te; Amsterdam, Barselona, Brüksel, Cenevre, Milano Baroları, Portekiz Barolar Birliği ve daha sonra Krakov Barosunun katılımıyla oluşan Esas Barolar Konferansı’nın devamı niteliğindedir.  23 Mayıs 1992 tarihinde Avrupa Barolar Federasyonu adını alarak Avrupa Konseyine üye bütün ülke barolarına açılmıştır.

 1. İLKELER

FBE kar amacı gütmeyen bir tüzel kişiliktir.
Amacı Avrupa Konseyi üyesi ülkelerin barolarını bir araya getirmektir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesiyle hüküm altına alınan ilkelere saygı duymakta ve avukatların Avrupa’da bağımsız olarak hizmet ve faaliyetlerini teminat altına almayı amaç edinmiştir.

 1. AMAÇLAR
 1. Avrupa Konseyine üye ülkeler barolarını bir araya getirmek,
 2. Periyodik toplantılar yaparak barolar arasında sürekli ilişki sağlamak,
 3. Avrupa kurumları nezdinde avukatları temsil etmek,
 4. Hukukun üstünlüğü, yargının bağımsızlığı ve adil yargılanmayı teşvik etmek,
 5. Avrupa genelinde avukatların bağımsızlığı, mesleki ayrıcalık, eğitim, ücret, sigorta gibi konularında uyumlaştırmayı sağlamak,
 6. Çeşitli ülke avukatları ve özellikle Akdeniz bölgesi avukatları ile karşılıklı görüş alış verişinde bulunmak,
 7. Avukatların niteliğinin artırılması için çalışmalarda bulunmak ve uzmanlaşmayı desteklemek,
 8. Genç avukatların eğitimi ve değişim programlarını desteklemek,
 9. Avukatların gelişimi ve mesleki faaliyetlerini iyi yapabilmek için koşulların iyileştirilmesi için çalışmak,
 10. Mesleki konularda barolarla görüş alışverişi yapmak ve talep halinde yardımda bulunmaktır.
 1. MERKEZ

Federasyonun merkezi Strazburg’ta dır.

 1. ÜYELİK

Ulusal, bölgesel ve yerel barolar üye olabilir. Birliğimiz 16 Ekim 2003 tarihinde FBE üyesi olmuştur.

 1. ORGANİZASYON YAPISI
 1. Genel Kurul
  1. En yüksek karar organı Genel Kuruldur,
  2. Başkanlık tarafından toplanır,
  3. Genel Kurul Başkanları tarafından temsil edilen Üye Barolardan oluşur,
  4. Olağan toplantılarda kararlar adi çoğunlukla alınır.
 2. Başkanlık
  1. Başkanlık; Başkan, Birinci Başkan Yardımcısı veya bir sonraki dönem Başkanı, İkinci Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter ve Sayman’dan meydana gelmektedir.

  Başkan ve başkan yardımcıları farklı ülkelerin barolarından seçilir.  Başkan ve başkan yardımcılarının görev süresi 1 yıldır.

 3. Komisyonlar
 4. Danışma Kurulu
 1. FEDERASYON SEKRETERYASI

Federasyonun yönetimi ve lojistiği, Genel Sekreterin denetiminde iki sekreterlik tarafından yürütülür.

 1. Başkanlık Sekreteryası: Barselona’da bulunur. Genel yönetimden, Başkanlık ve Genel Kurul toplantılarının düzenlenmesinden sorumludur.
 2. Komisyon Sekreteryası: Strazburg’da bulunur. Komisyon toplantıları ve diğer yazışmaları yürütür.

İletişim Bilgileri

Fédération des Barreaux d’Europe
Adresse : 3 Quai Jacques Sturm F-67000 STRASBOURG
Tél. : +333 88 37 12 66
Fax : +333 88 36 87 52
E-mail : commissions@fbe-strasbourg.eu
http://www.fbe.org/

Av.tr e-posta hesabınıza ulaşmak için tıklayınız
TBB Başkanı ve Başkan Yardımcılarının yaptığı konuşmalar
Son hafta içinde kayıt bulunamadı
Tüm Basında TBB Haberleri
6 Kasım 2016 - Halk TV
DEMOKRASİNİN TEK YOLU HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜDÜR. FEYZİOĞLU'NDAN KUTUPLAŞMA UYARISI

28 Mayıs 2016 - CNNTürk

TBB Baro Avukat Portalına Giriş
TBB Baro Avukat Portalına Giriş
Uluslararası Avukatlar Birliği’nin (UIA) 54. Kongresi
30 Ekim - 3 Kasım 2010
İstanbul Barosu


TBB Baro Avukat Portalına Giriş
TBB Baro Avukat Portalına Giriş
 

Bize
Yazın
  Bilgi Edinme
Başvurusu
Adres:
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı
Oğuzlar Mah. Barış Manço Cd. Av. Özdemir Özok Sk.
No:8 06650 Balgat/ANKARA
Tel: +90 312 292 59 00 ( Pbx )
Faks: +90 312 286 31 00 - 286 55 65
Her Hakkı Saklıdır
©2018 Türkiye Barolar Birliği
Tasarım
TBB Bilgi İşlem Müdürlüğü