Türkçe Site English Site

ULUSLAR ARASI BAROLAR BİRLİĞİ
INTERNATIONAL BAR ASOCIATION (IBA)

TARİHÇE:

Uluslar arası Barolar Birliği 1947 yılında kurulmuştur. Dünyanın önde gelen meslek kuruluşlarından olan IBA’nın üyeleri avukatlar ve baro birlikleridir.  Bu kapsamda, 35,000 avukat ile 197 baro birliği üyesi bulunmaktadır. ABA(Amerikan Barolar Birliği), İngiltere ve Galler Barosu da kurumsal üyeler arasında yer almaktadır.  İnsan Hakları ve Hukukun Üstünlüğü Komiteleri bulunmaktadır. Ayrıca, 1995 yılında kurulmuş bulunan İnsan Hakları Enstitüsü bulunmaktadır.

TBB, 1976 yılından beri IBA üyesidir.

AMAÇLAR:

IBA; uluslar arası hukuk reformunun gelişimine ve avukatlık mesleğinin geleceğini şekillendirmeyi görev edinmiş olup amaçları aşağıdaki gibidir:

 • Bütün dünyadaki avukatlar ve barolar arasında ilişki kurulması ve sürdürülmesini sağlamak,
 • Barolar ve hukuk birlikleri ile onların üyelerine meslek kuruluşlarının gelişmesi ve ilerlemesi konusunda destek olmak,
 • Avukatların sunacağı mesleki hizmetin kalitesinin artırılmasına yardım etmek,
 • İçtihat ilminin ilerlemesine katkıda bulunmak,
 • Uygulamadaki problemleri göz önüne alarak; belli hukuk alanlarında tanım ve yeknesaklık getirmek,
 • Bütün dünyada yargı/adaletin yönetiminde hukukun üstünlüğünü sağlamak,
 • Bu amaçları yerine getirirken BM prensipleri ve amaçlarını göz önüne alarak, aynı amaçlarla hareket eden uluslar arası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve koordinasyon sağlamaktır.

Bu bağlamda; temel amaçlar üç ana başlık altında toplanabilir:

 • Dünya çapında hukuk kurumları, barolar arasında bilgi alışverişini desteklemek,
 • Yargı bağımsızlığını desteklemek ve avukatların, herhangi bir müdahale ile karşılaşmaksızın, mesleklerini yerine getirmelerini sağlamak,
 • İnsan Hakları Enstitüsü ile birlikte, tüm dünya avukatlarını insan hakları ihlallerine karşı korumaktır.

KURUMSAL YAPI – ORGANİZASYON YAPISI:

 IBA Birlik Konseyi tarafından yönetilir. Konsey üyeleri; IBA Yöneticileri, Onursal Başkan,  Onursal Konsey Üyesi, Onursal Üye, önceki yöneticiler, her üye kuruluşu temsil eden en çok iki kişi, Genel Sekreter yardımcıları tarafından seçilirler. IBA Başkanı, Başkan Yardımcısı,  Genel Sekreter ve Sayman Konsey tarafından 2 yıl için seçilir.

IBA KONSEYİ:

IBA üyesi baro ve meslek kuruluşlarının temsilcileri IBA Konseyinde yer alırlar. Her üye kuruluş tarafından belirlenecek iki üyeden bir tanesi kuruluşun Başkanı veya yönetim kurulundan seçilmiş bir üye ve meslek kuruluşunun bir üyesi olacaktır. Meslek kuruluşu tarafından belirlenecek bu üye aynı zamanda Temsilci sıfatını taşır.

IBA ÇALIŞMALARI:

IBA, bu kurumsal yapı çerçevesinde, çalışmalarını iki alt birim tarafından yürütür. Bu birimler;

 • Hukuk mesleği(avukatlık) Birimi,
 • Mesleki ve Kamu Yararı Birimidir.

            Birimler ise çalışmalarını “Komite”ler aracılığı ile yürütmektedirler.

BAROLAR-MESLEK KURULUŞLARI İLE İLGİLİ İŞLER KOMİSYONU (BIC):

Bu Komisyon, üye baro ve meslek kuruluşlarına uluslar arası hukuk konularını tartışma imkânı tanıyan bir forum niteliğindedir.

IBA İNSAN HAKLARI ENSTİTÜSÜ:

Enstitü, insan hakları ve hukukun üstünlüğünü korumak amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Bu bağlamda, yargı bağımsızlığının ve avukatlık mesleğinin bağımsızlığının muhafaza edilmesi için çalışmalar yapmaktadır.

İletişim Bilgileri
International Bar Association (IBA)
10th Floor, 1 Stephen Street
London W1T 1AT, United Kingdom
Tel : +44 (0) 2076 91 6868
Fax :+44 (0) 20 7691 6545
e-mail : confs@int-bar.org
www.ibanet.org

 

 

Av.tr e-posta hesabınıza ulaşmak için tıklayınız
TBB Başkanı ve Başkan Yardımcılarının yaptığı konuşmalar
Son hafta içinde kayıt bulunamadı
Tüm Basında TBB Haberleri
6 Kasım 2016 - Halk TV
DEMOKRASİNİN TEK YOLU HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜDÜR. FEYZİOĞLU'NDAN KUTUPLAŞMA UYARISI

28 Mayıs 2016 - CNNTürk

TBB Baro Avukat Portalına Giriş
TBB Baro Avukat Portalına Giriş
Uluslararası Avukatlar Birliği’nin (UIA) 54. Kongresi
30 Ekim - 3 Kasım 2010
İstanbul Barosu


TBB Baro Avukat Portalına Giriş
TBB Baro Avukat Portalına Giriş
 

Bize
Yazın
  Bilgi Edinme
Başvurusu
Adres:
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı
Oğuzlar Mah. Barış Manço Cd. Av. Özdemir Özok Sk.
No:8 06650 Balgat/ANKARA
Tel: +90 312 292 59 00 ( Pbx )
Faks: +90 312 286 31 00 - 286 55 65
Her Hakkı Saklıdır
©2018 Türkiye Barolar Birliği
Tasarım
TBB Bilgi İşlem Müdürlüğü