Türkçe Site English Site

TBB ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE AB MERKEZİ

ADALETE DAHA İYİ ERİŞİM PROJESİ


Başlık             :
Türkiye’de Adalete Daha İyi Erişim
Sektör            : Adalet , Özgürlük ve Güvenlik
Yer                  : Türkiye
Süre                : Eylül 2007-Kasım 2008

Amaçlar

Genel Amaç   : Türkiye’de hukukun üstünlüğü kavramının güçlendirilmesi ve AB standartlarında vatandaşların adalete erişimlerinin sağlanması.

Özel Amaç      : Adli yardım sisteminin yaralanmasının geliştirilmesi , adalet sistemi içerisinde Alternatif Çözüm Yollarının etkin hale getirilmesi ve yargının etkisinin arttırılması.

Aktiviteler

1. Adli Yardım

1.1.Mevcut Adli Yardım Sisteminin İhtiyaçları ve Eksikliklerinin Tespiti için Araştırma Uygulaması

Projenin bu ayağı başlamış ve araştırma uygulamasına yönelik bir komite oluşturulmuştur.

Türkiye Barolar Birliği, Ankara, İstanbul ve Bursa barolarından temsilciler, Adalet Bakanlığı çeşitli birimlerinin temsilcileri,Ankara Üniversitesi ve Bilgi Üniversitesi’nden akademisyenler, SHÇEK ve kısa dönem uzmanlar tarafından oluşturulan Adli Yardım Komitesince mevcut adli yardım sistemindeki boşluklar ve ihtiyaçların tespitinin yapılması şeklinde çalışmalar yapılmaktadır. Komite Ocak 2008 tarihine kadar çalışmasını sürdürecektir.

Bu bağlamda, Komite mevcut düzende adli yardım sisteminin yapısı ve kurumsal şeması, hukuki dayanakları ve mevzuatı ve de uygulaması açısından tespitler yapmaktadır. Komite ayrıca, Adli Yardım Fonunun geliştirilmesi ve sistemin geliştirilmesiyle paralel olarak diğer konularla birlikte uygulamadaki kalitenin geliştirilmesi için tespitler de yapacaktır.

Araştırma sonunda Komite, daha sonraki projelere ön bir adım olması amacıyla yapının ve organizasyonun geliştirilmesine katkıda bulunacağını düşündükleri önerileri hazırlayacaklardır.

1.2. Bilinçlendirme Aktiviteleri

Bu başlık altında yer alan aktiviteler vatandaşlar ve sosyal ortakların başta adli yardım olmak üzere hakları konusunda bilinçlendirilmeleri başlığını taşımaktadır. Bu aktiviteler , TBB ve seçilmiş baro temsilcilerinden oluşan grup tarafından gerçekleştirilecektir.

Bilgi Materyallerinin Hazırlanması         : Uygun bilgi materyalleri Türkçe olarak hazırlanacaktır. (Adli Yardım ile ilgili broşürler, posterler vs. dökümanlardan oluşan bir iletişim/bilgi paketi hazırlanacaktır)

2 Adet Televizyon Reklamının Hazırlanması ve Gösterimi  : 15 dakikalık 2 adet televizyon reklamı hazırlanacak ve ulusal kanallarda gösterilecektir.

 

TBB Web-Sayfasının Geliştirilmesi       : Vatandaşların adli yardım başlığı altında bilgiye erişimlerinin kolaylaşması amacıyla TBB internet sayfası geliştirilecektir.

1.3. Avukatların Eğitimi

1.1’de açıklanmış olan çalışma ışığında komite tarafından verilen önerilerle beraber TBB ve baro temsilcilerinin kısa dönem uzmanı ile ortak çalışmaları sonucunda metodoloji ve eğitim  konuları tespit edilecektir.

8 adet 2 günlük Eğitim Çalışması          : 1 yıl içerisinde sekiz adet eğitim çalışması öngörülmüştür. Çalışma yapılacak iller komite tarafından belirlenecektir. Çalışmalarda Türk uzmanlar mevcut sistem üzerinde duracak, Yabancı uzmanlar da AB’deki sistemleri irdeleyecektir. Her toplantıda 100 adet avukatın katılımı öngörülmektedir (50 adet avukat toplantının gerçekleştiği ilden , 50 avukat ise çevre illerden katılım sağlayacaktır. Toplamda eğitimler sonunda 800 avukat eğitilmiş olacaktır.

2 Günlük Uluslararası Sempozyum       : TBB ve Ankara Barosu ortak uluslararası bir sempozyum hazırlayacaktır. Sempozyum İstanbul ya da Ankara’da gerçekleşecek, avukatlar, hakimler, savcılar gibi hukukçuların katılımı ile yaklaşık 300 kişilik olması öngörülmektedir. Sempozyumda mevcut Türk Adli Yardım sistemi ile AB ‘de kullanılan adli yardım sistemleri karşılaştırılacaktır. Bu sempozyumdaki sunumlar sonraki dönemde yayınlanacak ve de bu şekilde devamlılık da sağlanmış olacaktır.

2. Alternatif Çözüm Yolları (AÇY)

Bu başlık altında gerçekleşecek etkinlikler Ankara Barosu’nun koordinesinde TBB’nin eşgüdümünde gerçekleştirilecektir.

3.UYAP Teknik Destek

Bu başlık altındaki etkinlik ve satın almalar Adalet Bakanlığının koordinesinde olup UYAP ve bağlantılı sistemlerin güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Kurumsal Çerçeve

Projenin yararlanıcıları Adalet Bakanlığı, Türkiye Barolar Birliği ve Ankara Barosu’dur.

Bir proje izleme komitesi oluşturulacaktır. İzleme komitesinde yukarıda isimleri verilmiş kurum temsilcileri ile Merkezi Finans ve İhale Birimi sorumlusu da katılacaktır.  İzleme Komitesi en az yılda 3 kere toplanacak ve program akivitelerini değerlendirecektir.

Gerekli görülen durumlarda alt çalışma grupları da oluşturulabilecektir.

 

Av.tr e-posta hesabınıza ulaşmak için tıklayınız
TBB Başkanı ve Başkan Yardımcılarının yaptığı konuşmalar
Son hafta içinde kayıt bulunamadı
Tüm Basında TBB Haberleri
6 Kasım 2016 - Halk TV
DEMOKRASİNİN TEK YOLU HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜDÜR. FEYZİOĞLU'NDAN KUTUPLAŞMA UYARISI

28 Mayıs 2016 - CNNTürk

TBB Baro Avukat Portalına Giriş
TBB Baro Avukat Portalına Giriş
Uluslararası Avukatlar Birliği’nin (UIA) 54. Kongresi
30 Ekim - 3 Kasım 2010
İstanbul Barosu


TBB Baro Avukat Portalına Giriş
TBB Baro Avukat Portalına Giriş
 

Bize
Yazın
  Bilgi Edinme
Başvurusu
Adres:
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı
Oğuzlar Mah. Barış Manço Cd. Av. Özdemir Özok Sk.
No:8 06650 Balgat/ANKARA
Tel: +90 312 292 59 00 ( Pbx )
Faks: +90 312 286 31 00 - 286 55 65
Her Hakkı Saklıdır
©2017 Türkiye Barolar Birliği
Tasarım
TBB Bilgi İşlem Müdürlüğü