TBB Amblemi için bkz. Menüler -TBB - TBB Amblemi
 

KİTAPLAR

 

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BİLDİRİSİ, Madde 27

1. Herkes, toplumun kültürel yaşamına özgürce katılma ve sanattan yararlanma ve bilimsel gelişmeye katılarak, yararlarını paylaşma hakkına sahiptir.

2. Herkes, yaratıcısı olduğu bilim, yazın ve sanat ürünlerinden doğan manevi ve maddi çıkarlarının korunması hakkına sahiptir.

Türkiye Barolar Birliği
Karanfil Sokağı 5/62
06650 Kızılay ANKARA

Tel: (312) 425 30 11 Faks: 418 78 57
web: www.barobirlik.org.tr
e-posta: admin@barobirlik.org.tr
yayin@barobirlik.org.tr

© Türkiye Barolar Birliği

 

Karikatürlerle İnsan Hakları

Karikatürlerle İnsan Hakları

İnsan Hakları ve karikatür üzerine bir kaç söz.

Türkiye   Barolar Birliği.Türkiye'deki bütün Baroların katılımıyla oluşan bir meslek kuruluşu. Hukuk devletinin ve insan haklarının gerçekleşmesi amacıyla etkinliklerde bulunmak da, doğal olarak Türkiye Barolar Birliği'nin görevleri arasında. TBB yıllardır, yayınlar, konferanslar, seminerler, basın açıklamaları ve benzeri etkinliklerle bu görevi yerine getiriyor.

İnsan Hakları Günü olarak kutlanan 10 Aralıkta, avukatlara ve genel olarak kamuya ulaşan  bu etkinliklere, bu yıl değişik türde bir etkinlik eklenmiş oluyor: İnsan Hakları konusunda bir karikatürsergisi...

Karikatür nedir? İnsanların yüzlerini, bedenlerini; nesnelerin biçimlerini, boyutlarını çarpıtarak, abartarak çizmek mi? Sözlüklere, ansiklopedilere bakarsanız, üç aşağı beş yukarı böyle tanımlanır karikatür. Ama, bu belki doğru olsa bile kesinlikle eksik bir tanımdır.

Bu eksikliği gidermek için şu soruyu sormamız gerekiyor: Peki karikatürün amacı ne?..Sadece güldürmek mi?

Sadece güldürmek için yapılmış karikatürlere gülünür geçilir; o kadar!.. Ama sanatçının elinden çıkmış bir karikatür öyle mi?.. Usta bir karikatürcü, küçücük bir kareye bir kitaplık lafı sığdırır; öyle bir sığdırır ki... düşünmekten gülmeye vakit bulamazsınız.

İnsan hakları nedir peki? Üzerine ciltlerle kitap yazılmış, kim bilir kaç uluslararası toplantıda saatlerce, günlerce konuşulmuş bir konu... Hukukçu olarak bana sorarsanız, insan hakları üzerine kitaplardan, anayasalardan, mahkeme kararlarından söz açıp, uzun uzun konuşabilirim. Gerçekten de, insanlığın binlerce yıllık tarihi açısından bakarsanız küçümsenmeyecek, küçümsenmemesi gereken gelişmeler yaşanmıştır insan hakları alanında. İnsan haklarını korumak için kurulmuş örgütler, komisyonlar, mahkemeler, gerek ulusal düzeyde gerek uluslararası düzeyde çalışıp, bu büyük ülkünün geçekyaşama geçirilmesi için yıllardır çabalıyorlar.

Ama dünyanın çeşitli yörelerindeki iyiniyetli insanların bunca çabasına karşın; savaşlar, açlık, yoksulluk yine de sürüp gidiyor. Üstelik, bir yandan   "küresel ısınma" denilen olgu, öte yandan nükleer savaş tehlikesi, gelecek kuşaklara yaşanabilir bir    dünya bırakabileceğimizi bile kuşkulu hale getiriyor. Çıkar hesaplarının, dangalaklıkların, bencilliklerin ağır basması karşısında; insanlık, insan hakları alanında bir arpa boyu bile yol alamamış gibi mi görünüyor gözünüze?.. İşte o zaman sözü -daha doğrusu çizgiyi- karikatürcülere bırakmanız gerekir.

Dünyayı, insan haklarını bir de karikatürcünün gözüyle görün; bakın bakalım; coşkusu korkusuyla, soylusu soysuzuyla, doğrusu eğrisiyle, yüreklisi yüreksisiziyle, iyimseri kötümseriyle insani; dolayısıyla da insan haklarını karikatürcü nasıl anlatıyor, nasıl yorumluyor...

Karikatürcünün bir kaç çizgiyle, bir kaç sözcükle çaktığı zeka kıvılcımının, bir anda ufkunuzu aydınlatıp, içinizde yeniden umutlar yeşertebildiğim göreceksiniz.

Umutlarımızı yeşertip, canlandıran, uluslararası yarışmalarda, sergilerde başarılarıyla yüzümüzü ağartan karikatürcü dostlara candan teşekkürlerle...

Rona Aybay / Türkiye Barolar Birliği İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Başkanı

 

 


 

 

 

 

Her Hakkı Saklıdır ©2018 Türkiye Barolar Birliği TBB İletişim Adresi TBB Bilgi İşlem Müdürlüğü